931.nfa 9.05 KB
Newer Older
Andrew Cornell's avatar
Andrew Cornell committed
1 2 3
20,5
1,2,4,6,9,10,12,13,15,17,18,19
(0,a,13),(0,a,10),(0,a,17),(0,a,15),(0,a,16),(0,a,11),(0,a,2),(0,a,0),(0,a,5),(0,a,12),(0,a,4),(0,a,7),(0,a,3),(0,b,12),(0,b,1),(0,b,15),(0,b,8),(0,b,10),(0,b,11),(0,b,14),(0,b,9),(0,b,7),(0,b,0),(0,b,3),(0,b,19),(0,b,6),(0,c,9),(0,c,11),(0,c,2),(0,c,19),(0,c,3),(0,c,16),(0,c,5),(0,c,4),(0,c,6),(0,d,8),(0,d,4),(0,d,2),(0,d,12),(0,d,13),(0,d,19),(0,d,18),(0,d,0),(0,d,1),(0,d,14),(0,e,5),(0,e,17),(0,e,12),(0,e,16),(0,e,10),(0,e,2),(0,e,11),(0,e,15),(0,e,18),(1,a,4),(1,a,3),(1,a,0),(1,a,10),(1,a,7),(1,a,16),(1,a,6),(1,a,12),(1,a,2),(1,a,15),(1,a,8),(1,a,18),(1,a,5),(1,b,9),(1,b,4),(1,b,5),(1,b,16),(1,b,7),(1,b,11),(1,b,1),(1,b,8),(1,b,19),(1,c,1),(1,c,17),(1,c,16),(1,c,4),(1,c,11),(1,c,15),(1,c,19),(1,c,8),(1,c,0),(1,d,5),(1,d,18),(1,d,1),(1,d,0),(1,d,15),(1,d,8),(1,d,2),(1,d,7),(1,d,12),(1,d,9),(1,d,19),(1,d,13),(1,e,0),(1,e,2),(1,e,6),(1,e,9),(1,e,15),(1,e,16),(1,e,7),(1,e,18),(1,e,3),(1,e,14),(2,a,2),(2,a,18),(2,a,13),(2,a,10),(2,a,0),(2,a,8),(2,a,1),(2,a,6),(2,b,9),(2,b,19),(2,b,13),(2,b,5),(2,b,3),(2,b,16),(2,b,2),(2,b,17),(2,b,0),(2,b,18),(2,c,15),(2,c,19),(2,c,6),(2,c,9),(2,c,17),(2,c,7),(2,c,16),(2,c,3),(2,c,14),(2,c,11),(2,c,5),(2,c,1),(2,d,15),(2,d,11),(2,d,0),(2,d,8),(2,d,13),(2,d,12),(2,d,17),(2,d,1),(2,e,18),(2,e,11),(2,e,8),(2,e,16),(2,e,6),(2,e,17),(2,e,9),(2,e,13),(3,a,7),(3,a,15),(3,a,10),(3,a,4),(3,a,18),(3,a,5),(3,a,9),(3,a,11),(3,a,8),(3,a,1),(3,a,13),(3,b,15),(3,b,11),(3,b,2),(3,b,3),(3,b,1),(3,b,8),(3,b,0),(3,b,14),(3,b,13),(3,b,12),(3,b,17),(3,b,6),(3,c,0),(3,c,18),(3,c,12),(3,c,13),(3,c,2),(3,c,5),(3,c,17),(3,c,9),(3,c,15),(3,c,14),(3,c,3),(3,c,19),(3,d,6),(3,d,5),(3,d,7),(3,d,3),(3,d,16),(3,d,12),(3,d,1),(3,d,8),(3,d,11),(3,d,14),(3,e,12),(3,e,9),(3,e,18),(3,e,16),(3,e,17),(3,e,7),(3,e,3),(3,e,15),(3,e,1),(3,e,6),(3,e,5),(3,e,19),(4,a,14),(4,a,12),(4,a,3),(4,a,5),(4,a,9),(4,a,4),(4,a,18),(4,a,17),(4,a,2),(4,a,0),(4,a,10),(4,a,11),(4,a,15),(4,a,7),(4,b,18),(4,b,5),(4,b,7),(4,b,17),(4,b,19),(4,b,11),(4,b,6),(4,b,8),(4,c,2),(4,c,9),(4,c,3),(4,c,1),(4,c,15),(4,c,13),(4,c,7),(4,c,18),(4,c,11),(4,d,0),(4,d,18),(4,d,1),(4,d,11),(4,d,10),(4,d,7),(4,d,14),(4,d,9),(4,d,12),(4,d,19),(4,d,3),(4,e,1),(4,e,7),(4,e,3),(4,e,18),(4,e,13),(4,e,0),(4,e,14),(4,e,6),(4,e,4),(4,e,5),(5,a,17),(5,a,1),(5,a,10),(5,a,0),(5,a,5),(5,a,7),(5,a,4),(5,a,2),(5,a,3),(5,a,6),(5,a,13),(5,a,9),(5,b,8),(5,b,1),(5,b,17),(5,b,14),(5,b,6),(5,b,15),(5,b,19),(5,b,9),(5,b,7),(5,b,5),(5,b,3),(5,b,10),(5,b,0),(5,c,10),(5,c,12),(5,c,5),(5,c,6),(5,c,1),(5,c,15),(5,c,0),(5,c,13),(5,c,9),(5,c,19),(5,d,18),(5,d,8),(5,d,4),(5,d,15),(5,d,13),(5,d,19),(5,d,16),(5,d,12),(5,d,14),(5,d,10),(5,d,3),(5,d,2),(5,d,17),(5,d,6),(5,e,6),(5,e,14),(5,e,8),(5,e,12),(5,e,0),(5,e,5),(6,a,12),(6,a,19),(6,a,3),(6,a,15),(6,a,17),(6,a,2),(6,a,6),(6,a,11),(6,a,4),(6,b,3),(6,b,9),(6,b,16),(6,b,11),(6,b,2),(6,b,12),(6,b,1),(6,b,19),(6,b,13),(6,c,10),(6,c,0),(6,c,16),(6,c,6),(6,c,7),(6,c,15),(6,c,12),(6,c,19),(6,c,14),(6,d,5),(6,d,3),(6,d,12),(6,d,2),(6,d,15),(6,d,19),(6,d,7),(6,d,8),(6,d,10),(6,d,13),(6,d,4),(6,d,1),(6,d,14),(6,d,17),(6,e,9),(6,e,17),(6,e,4),(6,e,15),(6,e,1),(6,e,5),(6,e,16),(6,e,10),(6,e,2),(6,e,11),(6,e,19),(7,a,18),(7,a,11),(7,a,16),(7,a,2),(7,a,4),(7,a,6),(7,a,12),(7,a,10),(7,b,2),(7,b,9),(7,b,0),(7,b,16),(7,b,7),(7,b,8),(7,b,1),(7,b,3),(7,b,13),(7,b,4),(7,b,12),(7,c,4),(7,c,11),(7,c,16),(7,c,10),(7,c,19),(7,c,8),(7,c,6),(7,d,6),(7,d,15),(7,d,2),(7,d,19),(7,d,16),(7,e,4),(7,e,1),(7,e,6),(7,e,9),(7,e,17),(7,e,16),(7,e,19),(7,e,8),(8,a,7),(8,a,19),(8,a,3),(8,a,9),(8,a,4),(8,a,14),(8,a,12),(8,a,2),(8,a,13),(8,a,18),(8,a,15),(8,a,10),(8,a,8),(8,b,2),(8,b,1),(8,b,18),(8,b,3),(8,b,9),(8,b,7),(8,b,12),(8,b,19),(8,b,16),(8,b,15),(8,b,14),(8,b,11),(8,c,6),(8,c,9),(8,c,0),(8,c,2),(8,c,19),(8,c,16),(8,c,10),(8,c,11),(8,c,8),(8,c,18),(8,c,3),(8,d,14),(8,d,0),(8,d,12),(8,d,19),(8,d,7),(8,d,2),(8,e,12),(8,e,13),(8,e,10),(8,e,17),(8,e,9),(8,e,0),(8,e,5),(8,e,2),(8,e,18),(9,a,5),(9,a,19),(9,a,4),(9,a,0),(9,a,8),(9,a,1),(9,a,6),(9,a,14),(9,a,3),(9,a,2),(9,b,11),(9,b,6),(9,b,15),(9,b,14),(9,b,4),(9,b,1),(9,b,17),(9,b,2),(9,b,8),(9,c,7),(9,c,15),(9,c,0),(9,c,5),(9,c,1),(9,c,2),(9,c,18),(9,c,10),(9,c,14),(9,d,17),(9,d,4),(9,d,14),(9,d,9),(9,d,3),(9,d,10),(9,d,8),(9,d,11),(9,d,15),(9,d,12),(9,d,1),(9,d,6),(9,d,16),(9,e,19),(9,e,12),(9,e,9),(9,e,7),(9,e,13),(9,e,10),(9,e,0),(9,e,5),(9,e,8),(10,a,12),(10,a,8),(10,a,6),(10,a,5),(10,a,3),(10,a,14),(10,a,2),(10,a,17),(10,a,0),(10,a,1),(10,a,13),(10,b,2),(10,b,11),(10,b,8),(10,b,4),(10,b,17),(10,b,13),(10,b,10),(10,b,19),(10,b,16),(10,b,5),(10,b,15),(10,c,10),(10,c,18),(10,c,9),(10,c,6),(10,c,17),(10,c,3),(10,c,0),(10,c,16),(10,c,15),(10,d,0),(10,d,9),(10,d,19),(10,d,14),(10,d,3),(10,d,5),(10,d,16),(10,d,12),(10,d,1),(10,e,13),(10,e,19),(10,e,11),(10,e,7),(10,e,8),(10,e,15),(10,e,6),(10,e,14),(10,e,9),(10,e,18),(10,e,1),(10,e,12),(10,e,16),(10,e,4),(11,a,10),(11,a,17),(11,a,15),(11,a,19),(11,a,11),(11,a,2),(11,a,6),(11,a,0),(11,a,8),(11,a,18),(11,a,5),(11,a,9),(11,a,7),(11,a,12),(11,a,16),(11,a,3),(11,b,0),(11,b,16),(11,b,12),(11,b,14),(11,b,9),(11,b,4),(11,b,5),(11,b,6),(11,b,3),(11,b,17),(11,c,1),(11,c,14),(11,c,0),(11,c,19),(11,c,13),(11,c,9),(11,c,17),(11,c,3),(11,c,5),(11,c,8),(11,c,18),(11,c,12),(11,d,19),(11,d,7),(11,d,9),(11,d,13),(11,d,10),(11,d,1),(11,d,2),(11,d,11),(11,d,17),(11,e,19),(11,e,9),(11,e,0),(11,e,8),(11,e,1),(11,e,16),(11,e,5),(11,e,4),(11,e,14),(11,e,3),(12,a,0),(12,a,5),(12,a,6),(12,a,11),(12,a,2),(12,a,8),(12,a,4),(12,a,16),(12,b,1),(12,b,4),(12,b,17),(12,b,0),(12,b,11),(12,b,6),(12,b,16),(12,b,19),(12,b,3),(12,b,7),(12,c,5),(12,c,12),(12,c,14),(12,c,7),(12,c,6),(12,c,18),(12,c,0),(12,c,13),(12,c,10),(12,c,17),(12,c,8),(12,c,15),(12,d,13),(12,d,19),(12,d,8),(12,d,16),(12,d,7),(12,d,15),(12,d,6),(12,d,4),(12,d,0),(12,d,18),(12,d,2),(12,e,0),(12,e,9),(12,e,14),(12,e,8),(12,e,18),(12,e,4),(12,e,11),(12,e,2),(12,e,12),(12,e,7),(12,e,16),(12,e,17),(12,e,3),(13,a,1),(13,a,17),(13,a,2),(13,a,13),(13,a,18),(13,a,11),(13,a,4),(13,a,9),(13,a,16),(13,b,10),(13,b,18),(13,b,9),(13,b,14),(13,b,15),(13,b,16),(13,b,5),(13,b,6),(13,b,2),(13,b,19),(13,b,8),(13,c,6),(13,c,2),(13,c,15),(13,c,9),(13,c,18),(13,c,12),(13,d,3),(13,d,10),(13,d,0),(13,d,6),(13,d,12),(13,d,15),(13,d,14),(13,d,2),(13,d,1),(13,d,7),(13,d,17),(13,d,4),(13,d,16),(13,e,1),(13,e,18),(13,e,14),(13,e,3),(13,e,6),(13,e,9),(13,e,5),(13,e,4),(13,e,17),(13,e,16),(13,e,0),(13,e,15),(13,e,12),(14,a,13),(14,a,14),(14,a,5),(14,a,2),(14,a,10),(14,a,8),(14,a,6),(14,a,7),(14,a,0),(14,b,4),(14,b,10),(14,b,9),(14,b,15),(14,b,12),(14,b,5),(14,b,2),(14,b,3),(14,b,16),(14,c,7),(14,c,3),(14,c,5),(14,c,8),(14,c,15),(14,c,4),(14,c,19),(14,c,9),(14,c,17),(14,d,18),(14,d,11),(14,d,13),(14,d,6),(14,d,2),(14,d,19),(14,d,12),(14,e,11),(14,e,16),(14,e,5),(14,e,19),(14,e,7),(14,e,1),(14,e,4),(15,a,10),(15,a,4),(15,a,1),(15,a,17),(15,a,13),(15,a,6),(15,a,3),(15,a,5),(15,b,3),(15,b,4),(15,b,18),(15,b,16),(15,b,2),(15,b,17),(15,b,10),(15,b,8),(15,b,6),(15,b,15),(15,b,5),(15,c,16),(15,c,14),(15,c,3),(15,c,10),(15,c,11),(15,c,15),(15,c,17),(15,c,2),(15,c,1),(15,d,11),(15,d,9),(15,d,19),(15,d,0),(15,d,13),(15,d,10),(15,d,8),(15,d,4),(15,d,2),(15,d,16),(15,d,6),(15,d,14),(15,d,18),(15,e,1),(15,e,9),(15,e,0),(15,e,3),(15,e,8),(15,e,10),(15,e,15),(15,e,4),(15,e,6),(15,e,16),(15,e,19),(16,a,14),(16,a,13),(16,a,9),(16,a,7),(16,a,2),(16,a,11),(16,a,19),(16,a,5),(16,a,12),(16,a,0),(16,a,10),(16,a,3),(16,b,4),(16,b,2),(16,b,18),(16,b,6),(16,b,13),(16,b,10),(16,b,8),(16,b,3),(16,b,0),(16,b,11),(16,b,12),(16,c,17),(16,c,0),(16,c,5),(16,c,9),(16,c,18),(16,c,13),(16,c,4),(16,c,6),(16,c,7),(16,d,2),(16,d,14),(16,d,7),(16,d,13),(16,d,10),(16,d,12),(16,d,4),(16,d,19),(16,d,8),(16,e,15),(16,e,16),(16,e,13),(16,e,1),(16,e,17),(16,e,0),(16,e,2),(16,e,14),(16,e,10),(16,e,6),(16,e,7),(16,e,3),(16,e,9),(17,a,2),(17,a,1),(17,a,18),(17,a,11),(17,a,16),(17,a,7),(17,a,13),(17,a,19),(17,a,5),(17,b,17),(17,b,10),(17,b,9),(17,b,5),(17,b,18),(17,b,7),(17,b,19),(17,b,8),(17,b,2),(17,c,5),(17,c,16),(17,c,2),(17,c,8),(17,c,4),(17,c,1),(17,c,7),(17,c,10),(17,c,0),(17,d,10),(17,d,0),(17,d,11),(17,d,1),(17,d,8),(17,d,19),(17,d,3),(17,d,15),(17,e,14),(17,e,16),(17,e,2),(17,e,13),(17,e,5),(17,e,6),(17,e,11),(17,e,17),(17,e,18),(17,e,9),(17,e,3),(17,e,15),(17,e,8),(18,a,8),(18,a,19),(18,a,18),(18,a,17),(18,a,7),(18,a,3),(18,a,9),(18,a,4),(18,a,12),(18,a,1),(18,a,0),(18,a,6),(18,b,6),(18,b,13),(18,b,8),(18,b,1),(18,b,10),(18,b,3),(18,b,14),(18,b,0),(18,b,12),(18,b,7),(18,c,7),(18,c,18),(18,c,8),(18,c,12),(18,c,6),(18,c,3),(18,c,19),(18,c,4),(18,c,2),(18,c,16),(18,c,14),(18,c,1),(18,d,14),(18,d,19),(18,d,3),(18,d,17),(18,d,7),(18,d,18),(18,d,9),(18,d,10),(18,d,6),(18,d,4),(18,d,2),(18,d,1),(18,e,7),(18,e,0),(18,e,6),(18,e,13),(18,e,15),(19,a,9),(19,a,14),(19,a,3),(19,a,13),(19,a,15),(19,a,18),(19,a,7),(19,a,17),(19,b,0),(19,b,13),(19,b,7),(19,b,10),(19,b,18),(19,b,8),(19,b,14),(19,b,11),(19,b,12),(19,b,4),(19,b,15),(19,b,1),(19,b,6),(19,c,11),(19,c,8),(19,c,12),(19,c,19),(19,c,10),(19,c,2),(19,c,1),(19,c,17),(19,c,14),(19,d,2),(19,d,8),(19,d,3),(19,d,11),(19,d,0),(19,d,13),(19,d,7),(19,d,19),(19,d,6),(19,d,18),(19,d,17),(19,d,10),(19,d,5),(19,d,9),(19,e,3),(19,e,19),(19,e,9),(19,e,18),(19,e,8),(19,e,2),(19,e,17),(19,e,10),(19,e,1),(19,e,5),(19,e,14),(19,e,4)