760.nfa 8.65 KB
Newer Older
Andrew Cornell's avatar
Andrew Cornell committed
1 2 3
20,5
0,1,5,7,11,12,13,14,16,17,19
(0,a,6),(0,a,3),(0,a,13),(0,a,9),(0,a,12),(0,a,8),(0,a,10),(0,a,4),(0,a,0),(0,b,16),(0,b,1),(0,b,5),(0,b,0),(0,b,7),(0,b,6),(0,b,15),(0,b,11),(0,b,9),(0,c,5),(0,c,16),(0,c,14),(0,c,2),(0,c,1),(0,c,4),(0,c,17),(0,c,9),(0,c,10),(0,c,19),(0,c,13),(0,c,11),(0,d,8),(0,d,11),(0,d,13),(0,d,7),(0,d,18),(0,d,16),(0,d,1),(0,d,12),(0,d,14),(0,e,16),(0,e,6),(0,e,14),(0,e,8),(0,e,2),(0,e,7),(0,e,1),(0,e,0),(0,e,11),(0,e,9),(0,e,10),(1,a,12),(1,a,16),(1,a,9),(1,a,4),(1,a,2),(1,a,19),(1,a,14),(1,a,1),(1,a,10),(1,a,15),(1,a,5),(1,b,19),(1,b,2),(1,b,14),(1,b,3),(1,b,13),(1,b,5),(1,b,17),(1,b,6),(1,c,11),(1,c,4),(1,c,6),(1,c,17),(1,c,10),(1,c,16),(1,c,8),(1,d,4),(1,d,10),(1,d,2),(1,d,5),(1,d,18),(1,d,7),(1,d,9),(1,d,15),(1,d,11),(1,d,19),(1,e,9),(1,e,18),(1,e,19),(1,e,14),(1,e,6),(1,e,8),(1,e,7),(1,e,15),(1,e,5),(1,e,16),(1,e,0),(1,e,3),(2,a,18),(2,a,8),(2,a,17),(2,a,11),(2,a,3),(2,a,1),(2,a,12),(2,a,15),(2,a,13),(2,b,19),(2,b,13),(2,b,4),(2,b,0),(2,b,12),(2,b,2),(2,b,1),(2,b,5),(2,b,7),(2,c,19),(2,c,5),(2,c,3),(2,c,16),(2,c,7),(2,c,6),(2,c,10),(2,c,8),(2,c,14),(2,c,4),(2,d,16),(2,d,12),(2,d,10),(2,d,9),(2,d,7),(2,d,4),(2,d,0),(2,d,14),(2,d,15),(2,e,7),(2,e,1),(2,e,9),(2,e,10),(2,e,6),(2,e,15),(2,e,0),(2,e,11),(2,e,17),(2,e,3),(2,e,13),(2,e,5),(2,e,12),(2,e,8),(3,a,17),(3,a,6),(3,a,18),(3,a,2),(3,a,7),(3,a,19),(3,a,5),(3,a,12),(3,a,11),(3,a,1),(3,a,0),(3,b,6),(3,b,16),(3,b,11),(3,b,4),(3,b,19),(3,b,1),(3,b,0),(3,b,13),(3,b,8),(3,c,18),(3,c,13),(3,c,19),(3,c,7),(3,c,5),(3,c,12),(3,c,9),(3,c,17),(3,c,8),(3,c,1),(3,d,19),(3,d,4),(3,d,17),(3,d,0),(3,d,13),(3,d,16),(3,d,9),(3,d,14),(3,d,10),(3,e,7),(3,e,9),(3,e,6),(3,e,12),(3,e,8),(3,e,14),(3,e,2),(3,e,18),(3,e,16),(3,e,13),(3,e,17),(3,e,10),(3,e,4),(3,e,1),(4,a,13),(4,a,17),(4,a,18),(4,a,15),(4,a,9),(4,a,11),(4,a,4),(4,a,12),(4,a,1),(4,a,2),(4,a,7),(4,b,13),(4,b,7),(4,b,16),(4,b,5),(4,b,8),(4,b,14),(4,b,11),(4,b,17),(4,b,3),(4,b,6),(4,c,12),(4,c,7),(4,c,16),(4,c,10),(4,c,2),(4,c,4),(4,c,11),(4,c,15),(4,c,9),(4,d,2),(4,d,8),(4,d,18),(4,d,14),(4,d,19),(4,d,12),(4,d,17),(4,e,4),(4,e,10),(4,e,12),(4,e,14),(4,e,16),(4,e,13),(4,e,15),(4,e,1),(5,a,4),(5,a,15),(5,a,19),(5,a,10),(5,a,2),(5,a,11),(5,a,0),(5,a,3),(5,a,17),(5,a,16),(5,b,3),(5,b,6),(5,b,16),(5,b,2),(5,b,13),(5,b,15),(5,b,7),(5,c,7),(5,c,3),(5,c,5),(5,c,10),(5,c,6),(5,c,19),(5,c,15),(5,c,8),(5,c,16),(5,c,0),(5,d,9),(5,d,13),(5,d,14),(5,d,19),(5,d,10),(5,d,4),(5,d,1),(5,d,18),(5,d,3),(5,d,2),(5,d,6),(5,d,16),(5,e,7),(5,e,0),(5,e,8),(5,e,13),(5,e,10),(5,e,2),(5,e,4),(5,e,17),(5,e,1),(5,e,9),(5,e,18),(6,a,9),(6,a,17),(6,a,15),(6,a,4),(6,a,5),(6,a,14),(6,a,10),(6,b,18),(6,b,13),(6,b,17),(6,b,7),(6,b,8),(6,b,0),(6,b,14),(6,b,9),(6,b,10),(6,c,19),(6,c,5),(6,c,14),(6,c,4),(6,c,16),(6,c,13),(6,c,10),(6,c,12),(6,c,9),(6,c,17),(6,c,18),(6,c,1),(6,d,5),(6,d,11),(6,d,14),(6,d,18),(6,d,9),(6,d,3),(6,d,4),(6,d,6),(6,d,13),(6,d,19),(6,d,12),(6,e,18),(6,e,16),(6,e,9),(6,e,10),(6,e,13),(6,e,8),(6,e,6),(6,e,15),(6,e,0),(6,e,19),(7,a,6),(7,a,11),(7,a,18),(7,a,15),(7,a,0),(7,a,7),(7,b,8),(7,b,9),(7,b,17),(7,b,0),(7,b,16),(7,b,4),(7,b,14),(7,c,16),(7,c,19),(7,c,17),(7,c,18),(7,c,15),(7,c,5),(7,c,2),(7,c,1),(7,c,6),(7,c,3),(7,d,5),(7,d,6),(7,d,9),(7,d,3),(7,d,11),(7,d,1),(7,d,15),(7,d,14),(7,d,12),(7,d,4),(7,d,16),(7,d,2),(7,d,0),(7,d,18),(7,d,10),(7,d,13),(7,e,18),(7,e,0),(7,e,16),(7,e,8),(7,e,11),(7,e,3),(7,e,14),(7,e,5),(7,e,12),(7,e,15),(7,e,2),(7,e,13),(8,a,17),(8,a,6),(8,a,3),(8,a,14),(8,a,10),(8,a,15),(8,a,18),(8,a,13),(8,b,14),(8,b,9),(8,b,10),(8,b,11),(8,b,17),(8,b,7),(8,b,5),(8,b,4),(8,b,16),(8,c,17),(8,c,9),(8,c,13),(8,c,3),(8,c,5),(8,c,2),(8,c,11),(8,c,18),(8,d,2),(8,d,8),(8,d,14),(8,d,15),(8,d,1),(8,d,16),(8,d,0),(8,e,12),(8,e,5),(8,e,4),(8,e,15),(8,e,2),(8,e,13),(8,e,17),(8,e,6),(8,e,0),(8,e,11),(9,a,5),(9,a,19),(9,a,14),(9,a,15),(9,a,1),(9,a,9),(9,a,13),(9,b,2),(9,b,3),(9,b,11),(9,b,18),(9,b,1),(9,b,17),(9,b,8),(9,b,12),(9,b,19),(9,b,7),(9,b,14),(9,b,5),(9,c,3),(9,c,12),(9,c,11),(9,c,5),(9,c,4),(9,c,15),(9,c,6),(9,d,10),(9,d,3),(9,d,9),(9,d,17),(9,d,0),(9,d,1),(9,d,7),(9,d,4),(9,d,14),(9,d,11),(9,d,5),(9,d,16),(9,e,7),(9,e,3),(9,e,1),(9,e,9),(9,e,12),(9,e,15),(9,e,6),(9,e,13),(9,e,2),(9,e,0),(10,a,18),(10,a,14),(10,a,1),(10,a,8),(10,a,10),(10,a,9),(10,a,17),(10,a,4),(10,a,19),(10,a,7),(10,a,6),(10,b,1),(10,b,19),(10,b,11),(10,b,15),(10,b,0),(10,b,12),(10,b,18),(10,b,4),(10,c,9),(10,c,18),(10,c,11),(10,c,6),(10,c,5),(10,c,16),(10,c,15),(10,c,8),(10,c,19),(10,d,7),(10,d,11),(10,d,4),(10,d,15),(10,d,1),(10,d,12),(10,d,17),(10,d,6),(10,d,8),(10,d,5),(10,d,16),(10,e,10),(10,e,17),(10,e,1),(10,e,12),(10,e,14),(10,e,13),(10,e,18),(10,e,7),(11,a,4),(11,a,1),(11,a,13),(11,a,2),(11,a,3),(11,a,6),(11,a,10),(11,a,15),(11,a,0),(11,a,16),(11,a,17),(11,b,7),(11,b,18),(11,b,10),(11,b,17),(11,b,6),(11,b,0),(11,b,9),(11,b,1),(11,b,8),(11,c,7),(11,c,6),(11,c,5),(11,c,3),(11,c,11),(11,c,12),(11,d,12),(11,d,18),(11,d,9),(11,d,15),(11,d,4),(11,d,6),(11,d,14),(11,d,5),(11,d,19),(11,d,13),(11,e,15),(11,e,4),(11,e,2),(11,e,11),(11,e,0),(11,e,3),(11,e,5),(11,e,7),(11,e,12),(11,e,8),(12,a,6),(12,a,14),(12,a,4),(12,a,1),(12,a,10),(12,a,16),(12,a,18),(12,a,0),(12,a,2),(12,a,15),(12,b,9),(12,b,13),(12,b,5),(12,b,8),(12,b,12),(12,b,15),(12,b,17),(12,b,6),(12,c,11),(12,c,6),(12,c,17),(12,c,0),(12,c,13),(12,c,10),(12,c,7),(12,c,18),(12,c,1),(12,c,12),(12,c,16),(12,d,10),(12,d,12),(12,d,4),(12,d,2),(12,d,1),(12,d,6),(12,d,5),(12,d,13),(12,d,17),(12,d,7),(12,d,3),(12,d,16),(12,e,2),(12,e,8),(12,e,10),(12,e,3),(12,e,15),(12,e,13),(12,e,5),(12,e,7),(12,e,17),(12,e,9),(12,e,12),(12,e,1),(13,a,19),(13,a,10),(13,a,14),(13,a,13),(13,a,6),(13,a,12),(13,a,5),(13,a,0),(13,a,11),(13,a,8),(13,a,7),(13,b,6),(13,b,5),(13,b,8),(13,b,19),(13,b,1),(13,b,9),(13,b,14),(13,b,3),(13,b,10),(13,c,7),(13,c,2),(13,c,3),(13,c,9),(13,c,15),(13,c,11),(13,c,10),(13,c,6),(13,c,12),(13,c,17),(13,c,16),(13,c,5),(13,d,2),(13,d,8),(13,d,17),(13,d,9),(13,d,0),(13,d,6),(13,d,12),(13,d,15),(13,d,4),(13,e,15),(13,e,11),(13,e,18),(13,e,6),(13,e,3),(13,e,8),(13,e,19),(13,e,2),(13,e,13),(13,e,7),(13,e,10),(13,e,4),(14,a,5),(14,a,11),(14,a,10),(14,a,0),(14,a,17),(14,a,15),(14,a,19),(14,a,7),(14,a,18),(14,a,6),(14,a,2),(14,b,15),(14,b,6),(14,b,13),(14,b,14),(14,b,1),(14,b,17),(14,c,7),(14,c,4),(14,c,8),(14,c,15),(14,c,6),(14,c,14),(14,d,15),(14,d,6),(14,d,18),(14,d,11),(14,d,12),(14,d,5),(14,d,4),(14,d,0),(14,d,13),(14,d,14),(14,d,8),(14,d,1),(14,d,3),(14,d,2),(14,d,10),(14,e,17),(14,e,16),(14,e,6),(14,e,11),(14,e,18),(14,e,12),(14,e,0),(14,e,10),(14,e,2),(14,e,19),(14,e,4),(14,e,7),(14,e,14),(15,a,13),(15,a,5),(15,a,4),(15,a,1),(15,a,6),(15,a,14),(15,a,8),(15,a,17),(15,b,4),(15,b,0),(15,b,14),(15,b,16),(15,b,5),(15,b,8),(15,b,2),(15,b,7),(15,b,18),(15,b,6),(15,b,12),(15,c,16),(15,c,10),(15,c,14),(15,c,3),(15,c,6),(15,c,19),(15,c,5),(15,c,8),(15,c,15),(15,d,3),(15,d,13),(15,d,4),(15,d,6),(15,d,9),(15,d,15),(15,d,8),(15,d,19),(15,d,2),(15,e,15),(15,e,8),(15,e,19),(15,e,18),(15,e,9),(15,e,2),(15,e,13),(15,e,16),(15,e,5),(15,e,7),(15,e,17),(16,a,2),(16,a,18),(16,a,17),(16,a,10),(16,a,5),(16,a,7),(16,a,19),(16,a,6),(16,a,14),(16,a,3),(16,a,11),(16,a,1),(16,a,12),(16,b,2),(16,b,10),(16,b,14),(16,b,12),(16,b,9),(16,b,19),(16,b,15),(16,b,4),(16,c,13),(16,c,3),(16,c,9),(16,c,5),(16,c,11),(16,c,2),(16,c,17),(16,c,6),(16,c,16),(16,c,1),(16,d,2),(16,d,11),(16,d,5),(16,d,0),(16,d,19),(16,d,10),(16,d,1),(16,d,6),(16,d,8),(16,d,9),(16,d,12),(16,e,7),(16,e,12),(16,e,4),(16,e,19),(16,e,10),(16,e,6),(16,e,1),(16,e,0),(16,e,15),(16,e,5),(16,e,14),(16,e,9),(17,a,16),(17,a,19),(17,a,10),(17,a,4),(17,a,0),(17,a,2),(17,a,3),(17,a,6),(17,a,11),(17,a,1),(17,a,14),(17,a,9),(17,b,11),(17,b,18),(17,b,13),(17,b,9),(17,b,17),(17,b,0),(17,b,14),(17,b,19),(17,b,15),(17,c,16),(17,c,5),(17,c,9),(17,c,10),(17,c,7),(17,c,18),(17,c,19),(17,c,8),(17,c,4),(17,c,15),(17,c,0),(17,d,0),(17,d,2),(17,d,15),(17,d,3),(17,d,8),(17,d,11),(17,d,17),(17,d,1),(17,d,4),(17,d,5),(17,d,19),(17,d,12),(17,d,18),(17,d,13),(17,e,16),(17,e,11),(17,e,15),(17,e,14),(17,e,6),(17,e,19),(17,e,13),(17,e,18),(17,e,12),(17,e,3),(17,e,17),(17,e,9),(18,a,7),(18,a,3),(18,a,1),(18,a,12),(18,a,15),(18,a,17),(18,a,13),(18,a,19),(18,a,2),(18,a,5),(18,a,10),(18,a,11),(18,b,5),(18,b,18),(18,b,4),(18,b,17),(18,b,1),(18,b,10),(18,b,0),(18,b,15),(18,b,3),(18,c,5),(18,c,0),(18,c,7),(18,c,13),(18,c,6),(18,c,4),(18,d,5),(18,d,2),(18,d,8),(18,d,6),(18,d,17),(18,d,10),(18,d,12),(18,e,8),(18,e,13),(18,e,11),(18,e,12),(18,e,7),(18,e,10),(18,e,2),(18,e,17),(18,e,3),(18,e,1),(19,a,16),(19,a,11),(19,a,13),(19,a,9),(19,a,19),(19,a,0),(19,b,11),(19,b,7),(19,b,9),(19,b,2),(19,c,1),(19,c,14),(19,c,19),(19,c,8),(19,c,15),(19,c,4),(19,c,16),(19,c,6),(19,c,0),(19,c,11),(19,d,18),(19,d,2),(19,d,19),(19,d,7),(19,d,1),(19,d,8),(19,d,15),(19,d,14),(19,d,3),(19,e,7),(19,e,17),(19,e,2),(19,e,18),(19,e,0),(19,e,15),(19,e,10),(19,e,16),(19,e,6),(19,e,1)