561.nfa 8.83 KB
Newer Older
Andrew Cornell's avatar
Andrew Cornell committed
1 2 3
20,5
0,5,6,7,11,12,17,18
(0,a,12),(0,a,17),(0,a,10),(0,a,3),(0,a,1),(0,a,6),(0,a,5),(0,a,9),(0,a,4),(0,a,13),(0,a,0),(0,b,11),(0,b,5),(0,b,15),(0,b,2),(0,b,10),(0,b,4),(0,b,0),(0,b,7),(0,b,19),(0,b,17),(0,b,14),(0,b,1),(0,b,18),(0,c,16),(0,c,15),(0,c,1),(0,c,8),(0,c,0),(0,c,12),(0,c,9),(0,d,1),(0,d,8),(0,d,19),(0,d,17),(0,d,2),(0,d,5),(0,d,16),(0,e,12),(0,e,2),(0,e,11),(0,e,5),(0,e,15),(0,e,16),(0,e,13),(0,e,10),(0,e,17),(0,e,4),(0,e,9),(1,a,13),(1,a,9),(1,a,8),(1,a,1),(1,a,0),(1,a,15),(1,a,3),(1,a,7),(1,a,6),(1,a,16),(1,a,18),(1,b,13),(1,b,11),(1,b,0),(1,b,3),(1,b,8),(1,b,7),(1,c,13),(1,c,0),(1,c,5),(1,c,2),(1,c,11),(1,c,3),(1,c,1),(1,c,16),(1,c,6),(1,d,9),(1,d,8),(1,d,11),(1,d,3),(1,d,2),(1,d,6),(1,d,16),(1,d,1),(1,d,15),(1,d,19),(1,d,10),(1,e,12),(1,e,7),(1,e,0),(1,e,5),(1,e,17),(1,e,8),(1,e,10),(1,e,1),(1,e,18),(1,e,19),(2,a,5),(2,a,12),(2,a,10),(2,a,0),(2,a,18),(2,a,15),(2,a,19),(2,a,11),(2,a,8),(2,a,17),(2,a,13),(2,b,8),(2,b,14),(2,b,10),(2,b,12),(2,b,1),(2,b,2),(2,b,5),(2,b,11),(2,b,0),(2,c,0),(2,c,14),(2,c,10),(2,c,13),(2,c,16),(2,c,11),(2,c,6),(2,c,18),(2,c,19),(2,c,12),(2,c,15),(2,c,3),(2,d,16),(2,d,13),(2,d,8),(2,d,2),(2,d,3),(2,d,4),(2,d,7),(2,d,12),(2,d,14),(2,d,18),(2,d,0),(2,e,16),(2,e,8),(2,e,0),(2,e,17),(2,e,13),(2,e,3),(2,e,14),(2,e,1),(2,e,2),(2,e,10),(2,e,12),(3,a,4),(3,a,17),(3,a,2),(3,a,8),(3,a,5),(3,a,14),(3,a,16),(3,a,7),(3,a,3),(3,b,11),(3,b,16),(3,b,5),(3,b,13),(3,b,6),(3,b,7),(3,b,19),(3,b,2),(3,b,17),(3,b,12),(3,b,10),(3,b,1),(3,c,16),(3,c,2),(3,c,7),(3,c,1),(3,c,17),(3,c,11),(3,c,8),(3,c,9),(3,c,18),(3,c,15),(3,c,0),(3,c,14),(3,c,5),(3,d,17),(3,d,8),(3,d,14),(3,d,5),(3,d,1),(3,d,4),(3,e,16),(3,e,12),(3,e,6),(3,e,18),(3,e,11),(3,e,9),(3,e,1),(3,e,15),(3,e,4),(3,e,10),(3,e,0),(3,e,17),(4,a,2),(4,a,8),(4,a,9),(4,a,17),(4,a,4),(4,a,14),(4,a,13),(4,a,11),(4,a,19),(4,a,16),(4,a,12),(4,b,2),(4,b,14),(4,b,19),(4,b,6),(4,b,17),(4,b,1),(4,b,7),(4,b,8),(4,b,0),(4,b,9),(4,b,3),(4,b,10),(4,c,6),(4,c,8),(4,c,13),(4,c,7),(4,c,16),(4,c,9),(4,c,19),(4,c,0),(4,c,2),(4,d,19),(4,d,2),(4,d,6),(4,d,13),(4,d,14),(4,d,9),(4,d,15),(4,d,7),(4,d,10),(4,d,16),(4,d,8),(4,d,18),(4,e,5),(4,e,3),(4,e,12),(4,e,13),(4,e,7),(4,e,6),(4,e,2),(4,e,14),(4,e,8),(4,e,1),(5,a,12),(5,a,19),(5,a,11),(5,a,14),(5,a,13),(5,a,4),(5,a,3),(5,a,15),(5,a,5),(5,a,18),(5,b,12),(5,b,16),(5,b,4),(5,b,5),(5,b,14),(5,b,1),(5,b,7),(5,b,2),(5,b,8),(5,b,6),(5,c,6),(5,c,5),(5,c,8),(5,c,13),(5,c,11),(5,c,17),(5,c,14),(5,c,9),(5,c,4),(5,c,15),(5,c,10),(5,d,3),(5,d,14),(5,d,6),(5,d,1),(5,d,7),(5,d,4),(5,d,13),(5,d,16),(5,e,4),(5,e,13),(5,e,5),(5,e,19),(5,e,0),(5,e,18),(5,e,9),(5,e,8),(5,e,14),(5,e,17),(5,e,10),(5,e,11),(5,e,7),(6,a,12),(6,a,2),(6,a,14),(6,a,10),(6,a,6),(6,a,9),(6,a,11),(6,a,13),(6,a,7),(6,a,5),(6,a,3),(6,a,19),(6,b,15),(6,b,10),(6,b,19),(6,c,2),(6,c,16),(6,c,5),(6,c,12),(6,c,18),(6,c,11),(6,c,13),(6,c,0),(6,c,15),(6,c,8),(6,d,19),(6,d,8),(6,d,16),(6,d,10),(6,d,3),(6,d,13),(6,d,7),(6,d,18),(6,e,15),(6,e,1),(6,e,11),(6,e,0),(6,e,3),(6,e,8),(6,e,13),(6,e,16),(6,e,18),(7,a,6),(7,a,10),(7,a,11),(7,a,9),(7,a,7),(7,a,15),(7,a,19),(7,a,18),(7,b,4),(7,b,13),(7,b,17),(7,b,19),(7,b,12),(7,b,6),(7,b,16),(7,b,2),(7,b,3),(7,b,5),(7,b,10),(7,b,0),(7,c,19),(7,c,14),(7,c,10),(7,c,8),(7,c,1),(7,c,3),(7,c,4),(7,c,13),(7,c,6),(7,c,5),(7,c,16),(7,c,11),(7,c,15),(7,d,10),(7,d,5),(7,d,0),(7,d,11),(7,d,8),(7,d,13),(7,d,18),(7,d,3),(7,d,19),(7,d,7),(7,d,9),(7,d,12),(7,e,14),(7,e,18),(7,e,0),(7,e,2),(7,e,7),(7,e,3),(7,e,1),(7,e,5),(7,e,15),(7,e,4),(7,e,19),(8,a,6),(8,a,16),(8,a,17),(8,a,3),(8,a,2),(8,a,4),(8,a,5),(8,b,1),(8,b,3),(8,b,11),(8,b,12),(8,b,19),(8,b,6),(8,b,2),(8,b,16),(8,b,10),(8,b,9),(8,b,5),(8,b,8),(8,b,14),(8,c,16),(8,c,4),(8,c,18),(8,c,10),(8,c,6),(8,c,9),(8,c,15),(8,c,1),(8,c,5),(8,c,19),(8,d,2),(8,d,9),(8,d,16),(8,d,1),(8,d,15),(8,d,0),(8,d,5),(8,e,5),(8,e,16),(8,e,2),(8,e,15),(8,e,6),(8,e,14),(8,e,8),(8,e,9),(8,e,7),(8,e,1),(8,e,10),(8,e,13),(8,e,18),(9,a,6),(9,a,0),(9,a,12),(9,a,14),(9,a,4),(9,a,10),(9,a,15),(9,a,17),(9,a,11),(9,a,16),(9,a,2),(9,a,19),(9,b,8),(9,b,6),(9,b,19),(9,b,7),(9,b,4),(9,b,12),(9,b,16),(9,b,9),(9,b,14),(9,c,17),(9,c,12),(9,c,6),(9,c,16),(9,c,18),(9,c,15),(9,c,4),(9,c,10),(9,c,9),(9,c,3),(9,c,0),(9,c,2),(9,d,7),(9,d,10),(9,d,11),(9,d,19),(9,d,9),(9,d,14),(9,d,4),(9,d,6),(9,d,18),(9,d,0),(9,d,1),(9,e,13),(9,e,15),(9,e,0),(9,e,10),(9,e,4),(9,e,9),(9,e,2),(9,e,6),(9,e,11),(10,a,19),(10,a,0),(10,a,18),(10,a,6),(10,a,1),(10,a,4),(10,a,13),(10,a,16),(10,a,14),(10,a,5),(10,a,15),(10,b,3),(10,b,9),(10,b,10),(10,b,13),(10,b,7),(10,b,15),(10,b,12),(10,b,0),(10,b,8),(10,b,17),(10,b,16),(10,b,5),(10,c,12),(10,c,10),(10,c,0),(10,c,14),(10,c,11),(10,c,7),(10,c,2),(10,c,13),(10,c,16),(10,c,8),(10,c,3),(10,c,6),(10,d,2),(10,d,1),(10,d,15),(10,d,3),(10,d,16),(10,d,11),(10,d,13),(10,e,11),(10,e,4),(10,e,19),(10,e,10),(10,e,1),(10,e,16),(10,e,8),(10,e,3),(10,e,5),(11,a,10),(11,a,5),(11,a,9),(11,a,2),(11,a,3),(11,a,0),(11,a,8),(11,a,7),(11,a,15),(11,a,6),(11,b,10),(11,b,13),(11,b,19),(11,b,14),(11,b,4),(11,b,11),(11,b,0),(11,b,7),(11,b,17),(11,b,1),(11,b,2),(11,c,13),(11,c,8),(11,c,18),(11,c,9),(11,c,3),(11,c,17),(11,c,2),(11,c,7),(11,c,5),(11,c,19),(11,d,10),(11,d,0),(11,d,12),(11,d,6),(11,d,18),(11,d,2),(11,d,8),(11,d,9),(11,e,4),(11,e,12),(11,e,6),(11,e,18),(11,e,9),(11,e,11),(12,a,14),(12,a,12),(12,a,17),(12,a,6),(12,a,5),(12,a,3),(12,a,15),(12,a,11),(12,a,9),(12,a,8),(12,b,1),(12,b,0),(12,b,11),(12,b,18),(12,b,14),(12,b,15),(12,c,0),(12,c,8),(12,c,12),(12,c,1),(12,c,11),(12,c,5),(12,c,13),(12,d,19),(12,d,17),(12,d,10),(12,d,7),(12,d,12),(12,d,5),(12,d,3),(12,d,6),(12,d,1),(12,d,4),(12,d,13),(12,d,14),(12,e,16),(12,e,0),(12,e,6),(12,e,2),(12,e,5),(12,e,7),(12,e,10),(12,e,14),(12,e,4),(12,e,15),(12,e,13),(13,a,15),(13,a,11),(13,a,19),(13,a,0),(13,a,16),(13,a,17),(13,a,8),(13,a,7),(13,a,10),(13,a,5),(13,a,2),(13,a,3),(13,a,14),(13,b,11),(13,b,12),(13,b,18),(13,b,3),(13,b,7),(13,b,6),(13,b,1),(13,b,19),(13,c,11),(13,c,13),(13,c,4),(13,c,5),(13,c,8),(13,c,17),(13,c,15),(13,c,18),(13,c,12),(13,c,19),(13,c,6),(13,c,9),(13,c,16),(13,c,3),(13,d,13),(13,d,19),(13,d,1),(13,d,11),(13,d,8),(13,d,6),(13,d,0),(13,d,18),(13,d,17),(13,d,3),(13,e,10),(13,e,6),(13,e,11),(13,e,3),(13,e,18),(13,e,2),(13,e,16),(13,e,7),(14,a,13),(14,a,11),(14,a,8),(14,a,0),(14,a,2),(14,a,18),(14,a,5),(14,a,12),(14,a,10),(14,a,3),(14,a,14),(14,b,9),(14,b,16),(14,b,10),(14,b,11),(14,b,15),(14,b,2),(14,b,4),(14,b,18),(14,b,14),(14,b,3),(14,b,7),(14,c,4),(14,c,1),(14,c,6),(14,c,19),(14,c,13),(14,c,2),(14,c,5),(14,c,8),(14,c,15),(14,c,17),(14,d,17),(14,d,15),(14,d,13),(14,d,1),(14,d,10),(14,d,18),(14,d,11),(14,d,2),(14,d,16),(14,e,1),(14,e,17),(14,e,11),(14,e,0),(14,e,4),(14,e,3),(15,a,5),(15,a,7),(15,a,14),(15,a,11),(15,a,13),(15,a,16),(15,a,15),(15,a,1),(15,a,4),(15,a,12),(15,b,19),(15,b,1),(15,b,12),(15,b,11),(15,b,17),(15,b,8),(15,b,13),(15,b,2),(15,b,3),(15,b,9),(15,c,2),(15,c,11),(15,c,3),(15,c,14),(15,c,6),(15,c,12),(15,c,1),(15,c,18),(15,c,7),(15,d,2),(15,d,11),(15,d,13),(15,d,7),(15,d,19),(15,d,3),(15,d,15),(15,d,8),(15,d,14),(15,d,18),(15,d,12),(15,d,5),(15,e,1),(15,e,16),(15,e,4),(15,e,11),(15,e,7),(15,e,18),(15,e,9),(16,a,0),(16,a,5),(16,a,2),(16,a,1),(16,a,3),(16,a,14),(16,a,7),(16,a,12),(16,a,15),(16,a,8),(16,a,6),(16,a,17),(16,b,16),(16,b,10),(16,b,9),(16,b,15),(16,b,6),(16,b,14),(16,b,5),(16,b,13),(16,b,4),(16,b,0),(16,b,11),(16,b,7),(16,b,18),(16,b,12),(16,b,1),(16,c,2),(16,c,18),(16,c,7),(16,c,15),(16,c,13),(16,c,17),(16,c,6),(16,c,9),(16,c,14),(16,c,3),(16,c,12),(16,c,1),(16,d,11),(16,d,13),(16,d,10),(16,d,4),(16,d,19),(16,d,8),(16,d,6),(16,d,2),(16,d,1),(16,e,19),(16,e,3),(16,e,15),(16,e,7),(16,e,5),(16,e,12),(16,e,11),(17,a,0),(17,a,9),(17,a,5),(17,a,8),(17,a,19),(17,a,11),(17,a,17),(17,a,16),(17,a,4),(17,a,2),(17,a,15),(17,b,1),(17,b,2),(17,b,14),(17,b,16),(17,b,7),(17,b,18),(17,b,13),(17,b,12),(17,b,5),(17,c,11),(17,c,6),(17,c,8),(17,c,18),(17,c,3),(17,c,2),(17,c,17),(17,c,16),(17,c,15),(17,d,3),(17,d,7),(17,d,19),(17,d,10),(17,d,18),(17,d,17),(17,d,14),(17,d,6),(17,d,12),(17,d,16),(17,d,5),(17,d,9),(17,d,8),(17,e,6),(17,e,15),(17,e,5),(17,e,10),(17,e,8),(17,e,12),(17,e,1),(18,a,1),(18,a,10),(18,a,15),(18,a,8),(18,a,17),(18,a,2),(18,a,6),(18,a,14),(18,a,4),(18,a,19),(18,b,8),(18,b,18),(18,b,5),(18,b,11),(18,b,13),(18,b,2),(18,b,3),(18,b,16),(18,b,19),(18,b,12),(18,c,3),(18,c,7),(18,c,15),(18,c,17),(18,c,11),(18,c,1),(18,c,10),(18,c,8),(18,c,12),(18,c,4),(18,c,0),(18,d,6),(18,d,8),(18,d,14),(18,d,1),(18,d,7),(18,d,3),(18,d,9),(18,d,2),(18,e,6),(18,e,2),(18,e,8),(18,e,19),(18,e,5),(18,e,0),(18,e,10),(19,a,10),(19,a,8),(19,a,12),(19,a,11),(19,a,0),(19,a,9),(19,a,13),(19,a,2),(19,a,14),(19,a,18),(19,a,7),(19,b,10),(19,b,14),(19,b,4),(19,b,19),(19,b,11),(19,b,7),(19,b,8),(19,b,15),(19,b,17),(19,c,6),(19,c,15),(19,c,4),(19,c,5),(19,c,8),(19,c,17),(19,c,18),(19,c,16),(19,c,0),(19,c,13),(19,c,7),(19,c,11),(19,c,9),(19,c,12),(19,c,1),(19,c,3),(19,d,15),(19,d,13),(19,d,17),(19,d,3),(19,d,4),(19,d,18),(19,d,19),(19,d,11),(19,d,6),(19,d,9),(19,d,14),(19,d,1),(19,e,3),(19,e,6),(19,e,0),(19,e,8),(19,e,15),(19,e,14),(19,e,1)