363.nfa 9.08 KB
Newer Older
Andrew Cornell's avatar
Andrew Cornell committed
1 2 3
20,5
0,2,3,5,8,9,11,12,13,14,16,17,18
(0,a,3),(0,a,1),(0,a,12),(0,a,7),(0,b,8),(0,b,5),(0,b,2),(0,b,16),(0,b,14),(0,b,11),(0,b,6),(0,b,17),(0,b,9),(0,b,0),(0,c,7),(0,c,16),(0,c,11),(0,c,17),(0,c,14),(0,c,4),(0,c,0),(0,c,10),(0,c,1),(0,c,18),(0,d,6),(0,d,11),(0,d,3),(0,d,1),(0,d,9),(0,d,2),(0,d,10),(0,d,5),(0,d,13),(0,d,8),(0,d,4),(0,d,12),(0,d,18),(0,e,1),(0,e,10),(0,e,0),(0,e,4),(0,e,11),(0,e,19),(0,e,14),(0,e,3),(0,e,16),(0,e,8),(1,a,0),(1,a,7),(1,a,15),(1,a,10),(1,a,8),(1,a,12),(1,a,16),(1,a,19),(1,a,6),(1,a,3),(1,a,5),(1,b,2),(1,b,19),(1,b,13),(1,b,8),(1,b,11),(1,b,10),(1,c,14),(1,c,10),(1,c,3),(1,c,1),(1,c,16),(1,c,4),(1,c,8),(1,c,5),(1,c,13),(1,c,9),(1,d,5),(1,d,6),(1,d,4),(1,d,8),(1,d,0),(1,d,7),(1,d,13),(1,d,9),(1,d,19),(1,d,11),(1,d,15),(1,e,13),(1,e,10),(1,e,16),(1,e,9),(1,e,18),(1,e,15),(1,e,3),(1,e,11),(1,e,0),(2,a,15),(2,a,14),(2,a,17),(2,a,6),(2,a,4),(2,a,1),(2,a,5),(2,a,9),(2,a,19),(2,a,11),(2,a,0),(2,a,18),(2,a,7),(2,b,11),(2,b,13),(2,b,1),(2,b,10),(2,b,18),(2,b,16),(2,b,17),(2,b,4),(2,b,3),(2,b,2),(2,b,9),(2,b,7),(2,c,5),(2,c,4),(2,c,12),(2,c,9),(2,c,19),(2,c,11),(2,c,14),(2,c,7),(2,c,18),(2,d,1),(2,d,5),(2,d,8),(2,d,10),(2,d,15),(2,d,2),(2,d,7),(2,d,9),(2,d,14),(2,d,19),(2,d,13),(2,d,12),(2,d,17),(2,d,16),(2,e,8),(2,e,4),(2,e,5),(2,e,11),(2,e,16),(2,e,1),(2,e,18),(2,e,7),(2,e,9),(2,e,17),(2,e,6),(2,e,19),(3,a,17),(3,a,11),(3,a,5),(3,a,0),(3,a,7),(3,a,13),(3,a,12),(3,a,16),(3,a,8),(3,a,18),(3,b,1),(3,b,12),(3,b,19),(3,b,13),(3,b,4),(3,b,11),(3,b,9),(3,b,17),(3,b,0),(3,b,8),(3,c,17),(3,c,15),(3,c,6),(3,c,13),(3,c,1),(3,d,16),(3,d,18),(3,d,11),(3,d,14),(3,d,3),(3,d,17),(3,d,13),(3,e,17),(3,e,6),(3,e,12),(3,e,19),(3,e,18),(3,e,10),(3,e,3),(3,e,7),(4,a,17),(4,a,4),(4,a,6),(4,a,12),(4,a,8),(4,a,2),(4,a,7),(4,a,3),(4,a,9),(4,b,10),(4,b,8),(4,b,18),(4,b,19),(4,b,16),(4,b,9),(4,b,0),(4,b,5),(4,b,3),(4,b,1),(4,b,13),(4,c,3),(4,c,5),(4,c,11),(4,c,17),(4,c,16),(4,c,0),(4,c,4),(4,c,18),(4,c,7),(4,c,13),(4,c,19),(4,c,10),(4,d,19),(4,d,8),(4,d,6),(4,d,4),(4,d,17),(4,d,15),(4,d,13),(4,d,7),(4,d,1),(4,d,16),(4,d,10),(4,d,11),(4,e,5),(4,e,16),(4,e,18),(4,e,17),(4,e,6),(4,e,19),(4,e,4),(4,e,3),(5,a,15),(5,a,14),(5,a,3),(5,a,10),(5,a,11),(5,a,0),(5,a,19),(5,a,18),(5,a,8),(5,a,1),(5,b,6),(5,b,18),(5,b,9),(5,b,7),(5,b,10),(5,b,14),(5,b,5),(5,b,1),(5,b,2),(5,b,12),(5,b,4),(5,b,15),(5,c,17),(5,c,0),(5,c,4),(5,c,19),(5,c,10),(5,c,9),(5,c,12),(5,c,2),(5,c,16),(5,c,15),(5,c,3),(5,d,12),(5,d,2),(5,d,18),(5,d,10),(5,d,5),(5,d,13),(5,d,11),(5,d,14),(5,d,8),(5,d,6),(5,e,9),(5,e,0),(5,e,11),(5,e,17),(5,e,8),(5,e,18),(5,e,7),(5,e,1),(5,e,14),(6,a,19),(6,a,8),(6,a,11),(6,a,18),(6,a,12),(6,a,6),(6,a,16),(6,a,5),(6,a,4),(6,b,8),(6,b,9),(6,b,14),(6,b,11),(6,b,18),(6,b,15),(6,b,17),(6,b,1),(6,b,16),(6,c,13),(6,c,0),(6,c,14),(6,c,10),(6,c,8),(6,c,9),(6,c,5),(6,c,7),(6,c,16),(6,c,1),(6,c,19),(6,c,3),(6,c,2),(6,d,0),(6,d,15),(6,d,11),(6,d,10),(6,d,9),(6,d,7),(6,d,12),(6,d,16),(6,d,1),(6,d,6),(6,d,5),(6,d,4),(6,e,6),(6,e,0),(6,e,13),(6,e,11),(6,e,3),(6,e,16),(6,e,8),(6,e,1),(7,a,16),(7,a,0),(7,a,1),(7,a,12),(7,a,11),(7,a,5),(7,a,13),(7,a,8),(7,b,0),(7,b,8),(7,b,2),(7,b,19),(7,b,18),(7,b,10),(7,b,6),(7,b,7),(7,b,4),(7,b,1),(7,b,5),(7,c,8),(7,c,14),(7,c,2),(7,c,7),(7,c,19),(7,c,10),(7,c,15),(7,c,13),(7,c,16),(7,c,3),(7,d,4),(7,d,7),(7,d,2),(7,d,6),(7,d,0),(7,d,13),(7,d,12),(7,d,17),(7,d,8),(7,d,10),(7,d,5),(7,d,19),(7,e,11),(7,e,1),(7,e,15),(7,e,2),(7,e,10),(7,e,16),(7,e,18),(7,e,7),(7,e,17),(7,e,6),(7,e,12),(7,e,14),(7,e,3),(8,a,16),(8,a,2),(8,a,15),(8,a,1),(8,a,17),(8,a,19),(8,a,5),(8,a,4),(8,a,0),(8,a,12),(8,a,9),(8,a,3),(8,b,4),(8,b,1),(8,b,3),(8,b,19),(8,b,7),(8,b,18),(8,b,17),(8,b,15),(8,b,6),(8,c,11),(8,c,16),(8,c,13),(8,c,8),(8,c,6),(8,c,1),(8,c,2),(8,c,18),(8,c,14),(8,c,5),(8,d,19),(8,d,16),(8,d,7),(8,d,13),(8,d,14),(8,d,11),(8,d,18),(8,d,12),(8,e,5),(8,e,17),(8,e,10),(8,e,3),(8,e,16),(8,e,13),(8,e,12),(8,e,19),(8,e,1),(9,a,8),(9,a,1),(9,a,2),(9,a,11),(9,a,19),(9,a,18),(9,a,6),(9,a,17),(9,a,10),(9,a,0),(9,a,14),(9,a,16),(9,b,16),(9,b,7),(9,b,14),(9,b,1),(9,b,13),(9,b,18),(9,b,10),(9,b,3),(9,b,4),(9,b,17),(9,b,19),(9,b,8),(9,b,2),(9,c,1),(9,c,0),(9,c,3),(9,c,10),(9,c,11),(9,c,14),(9,c,4),(9,c,15),(9,c,7),(9,c,9),(9,d,7),(9,d,2),(9,d,4),(9,d,13),(9,d,5),(9,d,14),(9,d,6),(9,d,12),(9,d,15),(9,d,19),(9,d,16),(9,e,5),(9,e,18),(9,e,0),(9,e,2),(9,e,3),(9,e,15),(9,e,1),(9,e,7),(9,e,19),(9,e,16),(9,e,13),(9,e,4),(10,a,14),(10,a,19),(10,a,12),(10,a,11),(10,a,0),(10,a,9),(10,a,15),(10,a,6),(10,a,3),(10,a,5),(10,a,2),(10,a,8),(10,b,7),(10,b,10),(10,b,9),(10,b,18),(10,b,4),(10,b,15),(10,b,0),(10,b,13),(10,c,6),(10,c,5),(10,c,2),(10,c,7),(10,c,14),(10,c,3),(10,c,8),(10,c,15),(10,c,0),(10,d,19),(10,d,6),(10,d,11),(10,d,15),(10,d,1),(10,d,16),(10,d,2),(10,d,7),(10,d,14),(10,d,17),(10,d,4),(10,e,15),(10,e,2),(10,e,16),(10,e,9),(10,e,8),(10,e,0),(10,e,4),(10,e,18),(10,e,7),(10,e,6),(10,e,19),(10,e,14),(10,e,13),(11,a,18),(11,a,13),(11,a,0),(11,a,14),(11,a,16),(11,a,8),(11,a,10),(11,b,4),(11,b,9),(11,b,3),(11,b,7),(11,b,2),(11,b,0),(11,b,18),(11,c,13),(11,c,17),(11,c,7),(11,c,5),(11,c,10),(11,c,12),(11,c,18),(11,c,14),(11,c,3),(11,d,11),(11,d,12),(11,d,1),(11,d,9),(11,d,13),(11,d,19),(11,d,0),(11,d,18),(11,d,6),(11,e,4),(11,e,7),(11,e,19),(11,e,5),(11,e,16),(11,e,9),(11,e,17),(12,a,12),(12,a,0),(12,a,13),(12,a,9),(12,a,5),(12,a,3),(12,a,10),(12,a,16),(12,a,11),(12,a,7),(12,a,18),(12,a,17),(12,a,4),(12,a,14),(12,b,18),(12,b,0),(12,b,11),(12,b,6),(12,b,5),(12,b,10),(12,b,3),(12,b,15),(12,b,1),(12,c,13),(12,c,1),(12,c,11),(12,c,9),(12,c,7),(12,c,6),(12,c,4),(12,c,14),(12,d,8),(12,d,3),(12,d,2),(12,d,6),(12,d,7),(12,d,18),(12,d,14),(12,d,1),(12,d,19),(12,d,15),(12,d,0),(12,d,5),(12,e,4),(12,e,16),(12,e,14),(12,e,11),(12,e,18),(12,e,9),(12,e,8),(12,e,1),(12,e,5),(12,e,6),(12,e,7),(12,e,10),(12,e,15),(13,a,4),(13,a,15),(13,a,6),(13,a,16),(13,a,5),(13,a,11),(13,b,13),(13,b,11),(13,b,16),(13,b,14),(13,b,2),(13,b,10),(13,b,5),(13,b,12),(13,b,19),(13,b,18),(13,b,17),(13,b,6),(13,b,4),(13,c,6),(13,c,19),(13,c,10),(13,c,11),(13,c,13),(13,c,4),(13,c,3),(13,c,15),(13,c,1),(13,c,16),(13,d,14),(13,d,2),(13,d,13),(13,d,11),(13,d,0),(13,d,5),(13,d,19),(13,d,8),(13,e,13),(13,e,15),(13,e,5),(13,e,17),(13,e,2),(13,e,16),(13,e,14),(13,e,10),(13,e,8),(13,e,11),(13,e,0),(14,a,17),(14,a,13),(14,a,14),(14,a,3),(14,a,1),(14,a,6),(14,a,9),(14,a,2),(14,a,10),(14,a,15),(14,a,4),(14,a,7),(14,a,18),(14,b,0),(14,b,4),(14,b,2),(14,b,3),(14,b,5),(14,b,13),(14,b,10),(14,b,19),(14,b,6),(14,b,18),(14,b,12),(14,c,10),(14,c,2),(14,c,13),(14,c,6),(14,c,11),(14,c,8),(14,c,7),(14,c,14),(14,c,0),(14,c,18),(14,d,11),(14,d,2),(14,d,10),(14,d,14),(14,d,4),(14,d,17),(14,d,19),(14,d,0),(14,d,3),(14,e,17),(14,e,16),(14,e,0),(14,e,12),(14,e,2),(14,e,8),(14,e,4),(14,e,3),(15,a,8),(15,a,4),(15,a,18),(15,a,6),(15,a,0),(15,a,17),(15,a,11),(15,a,13),(15,a,15),(15,a,19),(15,a,14),(15,a,9),(15,a,3),(15,a,1),(15,b,15),(15,b,6),(15,b,17),(15,b,9),(15,b,16),(15,b,7),(15,b,10),(15,b,1),(15,b,0),(15,b,5),(15,c,11),(15,c,14),(15,c,5),(15,c,10),(15,c,4),(15,c,12),(15,c,7),(15,c,18),(15,c,17),(15,c,6),(15,d,18),(15,d,0),(15,d,19),(15,d,6),(15,d,17),(15,d,1),(15,d,12),(15,d,14),(15,d,2),(15,e,0),(15,e,4),(15,e,1),(15,e,17),(15,e,19),(15,e,16),(15,e,13),(15,e,9),(15,e,5),(15,e,14),(15,e,8),(15,e,7),(15,e,10),(15,e,11),(16,a,10),(16,a,13),(16,a,7),(16,a,3),(16,a,1),(16,a,0),(16,a,5),(16,a,4),(16,a,9),(16,a,19),(16,a,8),(16,a,18),(16,a,6),(16,a,17),(16,b,17),(16,b,11),(16,b,3),(16,b,4),(16,b,18),(16,b,14),(16,b,8),(16,c,16),(16,c,2),(16,c,9),(16,c,17),(16,c,8),(16,c,1),(16,c,13),(16,c,19),(16,c,5),(16,d,1),(16,d,13),(16,d,3),(16,d,5),(16,d,12),(16,d,4),(16,d,19),(16,d,18),(16,d,10),(16,d,11),(16,d,14),(16,e,13),(16,e,4),(16,e,2),(16,e,9),(16,e,10),(16,e,11),(16,e,6),(16,e,14),(17,a,8),(17,a,19),(17,a,16),(17,a,5),(17,a,4),(17,a,1),(17,a,17),(17,b,3),(17,b,2),(17,b,1),(17,b,19),(17,b,9),(17,b,12),(17,b,13),(17,b,6),(17,b,7),(17,b,10),(17,b,0),(17,b,17),(17,c,0),(17,c,5),(17,c,12),(17,c,8),(17,c,7),(17,c,3),(17,c,2),(17,c,9),(17,c,6),(17,c,15),(17,c,19),(17,d,7),(17,d,10),(17,d,9),(17,d,18),(17,d,13),(17,d,19),(17,d,5),(17,d,14),(17,d,15),(17,e,2),(17,e,4),(17,e,3),(17,e,19),(17,e,0),(17,e,15),(17,e,12),(17,e,10),(17,e,17),(17,e,11),(17,e,8),(17,e,9),(18,a,1),(18,a,13),(18,a,8),(18,a,5),(18,a,16),(18,a,9),(18,a,17),(18,a,3),(18,a,10),(18,a,11),(18,b,8),(18,b,12),(18,b,1),(18,b,4),(18,b,15),(18,b,10),(18,b,2),(18,b,0),(18,b,7),(18,c,7),(18,c,17),(18,c,14),(18,c,13),(18,c,11),(18,c,19),(18,c,3),(18,c,9),(18,d,6),(18,d,12),(18,d,9),(18,d,8),(18,d,1),(18,d,19),(18,d,18),(18,d,10),(18,d,7),(18,d,4),(18,d,2),(18,d,17),(18,d,0),(18,e,6),(18,e,7),(18,e,12),(18,e,11),(18,e,9),(18,e,17),(18,e,3),(18,e,0),(18,e,4),(18,e,10),(18,e,15),(18,e,19),(18,e,14),(18,e,8),(18,e,18),(19,a,9),(19,a,8),(19,a,18),(19,a,6),(19,a,13),(19,a,4),(19,a,19),(19,a,11),(19,a,1),(19,a,5),(19,a,15),(19,a,0),(19,a,14),(19,a,12),(19,b,14),(19,b,10),(19,b,19),(19,b,18),(19,b,17),(19,b,15),(19,b,0),(19,b,12),(19,b,16),(19,c,15),(19,c,19),(19,c,10),(19,c,8),(19,c,11),(19,c,17),(19,c,12),(19,c,16),(19,c,13),(19,c,6),(19,c,7),(19,c,0),(19,c,3),(19,d,12),(19,d,8),(19,d,9),(19,d,11),(19,d,15),(19,d,1),(19,d,2),(19,d,0),(19,d,10),(19,d,7),(19,d,16),(19,d,3),(19,d,4),(19,d,18),(19,d,6),(19,e,2),(19,e,12),(19,e,16),(19,e,6),(19,e,19),(19,e,7),(19,e,11),(19,e,15),(19,e,1)