191.nfa 8.63 KB
Newer Older
Andrew Cornell's avatar
Andrew Cornell committed
1 2 3
20,5
2,3,4,6,7,10,11,12,13,16,18,19
(0,a,0),(0,a,17),(0,a,7),(0,a,11),(0,a,4),(0,a,3),(0,a,13),(0,a,10),(0,a,9),(0,b,0),(0,b,15),(0,b,13),(0,b,2),(0,b,10),(0,b,7),(0,b,18),(0,b,5),(0,b,11),(0,b,12),(0,b,17),(0,c,9),(0,c,18),(0,c,15),(0,c,11),(0,c,17),(0,c,8),(0,c,2),(0,c,16),(0,c,0),(0,c,3),(0,c,12),(0,c,10),(0,c,14),(0,c,5),(0,d,6),(0,d,3),(0,d,9),(0,d,12),(0,d,17),(0,d,0),(0,d,10),(0,d,7),(0,d,19),(0,e,9),(0,e,19),(0,e,16),(0,e,6),(0,e,15),(0,e,11),(0,e,7),(0,e,10),(0,e,1),(1,a,9),(1,a,0),(1,a,8),(1,a,15),(1,a,5),(1,a,11),(1,a,3),(1,a,19),(1,a,10),(1,a,14),(1,a,4),(1,a,1),(1,a,17),(1,a,7),(1,b,19),(1,b,16),(1,b,0),(1,b,12),(1,b,9),(1,b,17),(1,b,11),(1,b,15),(1,b,5),(1,b,7),(1,b,4),(1,c,15),(1,c,2),(1,c,13),(1,c,5),(1,c,17),(1,c,6),(1,c,3),(1,c,10),(1,c,19),(1,c,8),(1,d,1),(1,d,4),(1,d,11),(1,d,16),(1,d,6),(1,d,7),(1,d,2),(1,d,12),(1,d,9),(1,d,0),(1,e,3),(1,e,19),(1,e,4),(1,e,5),(1,e,16),(1,e,6),(1,e,12),(2,a,9),(2,a,2),(2,a,12),(2,a,5),(2,a,8),(2,a,16),(2,a,4),(2,a,17),(2,b,8),(2,b,19),(2,b,4),(2,b,13),(2,b,11),(2,b,5),(2,b,15),(2,b,2),(2,b,9),(2,b,12),(2,b,10),(2,c,10),(2,c,18),(2,c,3),(2,c,7),(2,c,5),(2,c,15),(2,c,9),(2,c,2),(2,c,13),(2,c,11),(2,c,19),(2,d,13),(2,d,3),(2,d,6),(2,d,18),(2,d,15),(2,d,2),(2,d,0),(2,e,4),(2,e,9),(2,e,16),(2,e,10),(2,e,7),(2,e,2),(2,e,6),(2,e,0),(2,e,15),(3,a,1),(3,a,2),(3,a,10),(3,a,16),(3,a,9),(3,a,14),(3,a,8),(3,a,0),(3,a,15),(3,b,5),(3,b,3),(3,b,13),(3,b,7),(3,b,10),(3,b,15),(3,b,9),(3,b,0),(3,b,19),(3,b,8),(3,c,19),(3,c,9),(3,c,10),(3,c,7),(3,c,5),(3,c,12),(3,c,6),(3,c,3),(3,d,15),(3,d,0),(3,d,6),(3,d,2),(3,d,18),(3,d,12),(3,d,9),(3,d,11),(3,d,8),(3,d,5),(3,e,19),(3,e,14),(3,e,15),(3,e,18),(3,e,12),(3,e,13),(3,e,2),(3,e,9),(3,e,4),(3,e,5),(3,e,7),(3,e,6),(4,a,2),(4,a,16),(4,a,15),(4,a,13),(4,a,18),(4,a,17),(4,a,4),(4,a,10),(4,a,5),(4,b,17),(4,b,11),(4,b,4),(4,b,1),(4,b,0),(4,b,8),(4,b,13),(4,c,1),(4,c,7),(4,c,11),(4,c,17),(4,c,19),(4,c,8),(4,c,9),(4,c,14),(4,c,10),(4,d,19),(4,d,15),(4,d,6),(4,d,8),(4,d,10),(4,d,13),(4,d,2),(4,d,9),(4,d,7),(4,e,0),(4,e,1),(4,e,2),(4,e,8),(4,e,19),(4,e,11),(4,e,5),(4,e,15),(4,e,13),(4,e,14),(4,e,3),(4,e,9),(5,a,13),(5,a,4),(5,a,16),(5,a,15),(5,a,7),(5,a,9),(5,a,10),(5,a,17),(5,a,1),(5,a,12),(5,a,19),(5,b,4),(5,b,1),(5,b,11),(5,b,2),(5,b,7),(5,b,5),(5,b,12),(5,b,3),(5,b,15),(5,b,8),(5,c,9),(5,c,17),(5,c,12),(5,c,2),(5,c,11),(5,c,14),(5,d,11),(5,d,0),(5,d,14),(5,d,1),(5,d,6),(5,d,18),(5,d,5),(5,d,15),(5,d,19),(5,d,16),(5,e,17),(5,e,10),(5,e,4),(5,e,0),(5,e,5),(5,e,18),(5,e,8),(5,e,2),(5,e,14),(6,a,17),(6,a,12),(6,a,3),(6,a,1),(6,a,5),(6,a,16),(6,a,18),(6,a,8),(6,a,7),(6,a,11),(6,a,19),(6,a,14),(6,a,10),(6,a,13),(6,a,2),(6,b,9),(6,b,4),(6,b,6),(6,b,11),(6,b,16),(6,b,14),(6,b,0),(6,b,2),(6,b,1),(6,b,7),(6,b,13),(6,b,15),(6,c,4),(6,c,12),(6,c,18),(6,c,9),(6,c,19),(6,c,15),(6,c,6),(6,c,1),(6,c,17),(6,c,14),(6,c,7),(6,c,8),(6,d,5),(6,d,10),(6,d,13),(6,d,14),(6,d,0),(6,d,8),(6,d,19),(6,d,15),(6,d,16),(6,d,17),(6,d,18),(6,d,1),(6,d,9),(6,d,3),(6,e,7),(6,e,3),(6,e,6),(6,e,1),(6,e,12),(6,e,11),(6,e,2),(6,e,13),(6,e,15),(7,a,10),(7,a,3),(7,a,17),(7,a,4),(7,a,18),(7,a,2),(7,a,16),(7,a,0),(7,a,19),(7,b,18),(7,b,17),(7,b,0),(7,b,11),(7,b,16),(7,b,13),(7,b,12),(7,b,1),(7,b,19),(7,b,9),(7,c,11),(7,c,8),(7,c,15),(7,c,3),(7,c,14),(7,c,18),(7,c,13),(7,c,12),(7,c,0),(7,c,1),(7,d,18),(7,d,1),(7,d,4),(7,d,2),(7,d,13),(7,d,14),(7,d,0),(7,d,11),(7,d,19),(7,e,19),(7,e,5),(7,e,12),(7,e,15),(7,e,18),(7,e,14),(7,e,17),(7,e,6),(7,e,2),(8,a,1),(8,a,16),(8,a,17),(8,a,15),(8,a,5),(8,a,12),(8,a,7),(8,a,0),(8,b,16),(8,b,1),(8,b,6),(8,b,17),(8,b,13),(8,b,18),(8,b,8),(8,b,14),(8,b,9),(8,b,10),(8,b,15),(8,c,18),(8,c,2),(8,c,13),(8,c,19),(8,c,6),(8,c,10),(8,c,12),(8,c,7),(8,c,0),(8,d,9),(8,d,4),(8,d,6),(8,d,13),(8,d,18),(8,d,12),(8,d,16),(8,d,5),(8,d,8),(8,d,17),(8,d,19),(8,d,1),(8,d,11),(8,e,12),(8,e,14),(8,e,9),(8,e,3),(8,e,19),(8,e,10),(8,e,7),(8,e,5),(8,e,16),(8,e,17),(8,e,15),(8,e,4),(9,a,2),(9,a,14),(9,a,19),(9,a,10),(9,a,3),(9,a,1),(9,a,18),(9,a,4),(9,a,8),(9,a,17),(9,b,8),(9,b,14),(9,b,15),(9,b,17),(9,b,12),(9,b,5),(9,c,1),(9,c,10),(9,c,8),(9,c,17),(9,c,14),(9,c,0),(9,c,13),(9,c,15),(9,c,11),(9,c,3),(9,c,7),(9,d,0),(9,d,19),(9,d,13),(9,d,11),(9,d,7),(9,d,18),(9,d,2),(9,d,6),(9,d,16),(9,e,11),(9,e,16),(9,e,2),(9,e,1),(9,e,12),(9,e,13),(9,e,9),(9,e,8),(9,e,6),(9,e,14),(10,a,19),(10,a,4),(10,a,8),(10,a,2),(10,a,10),(10,a,18),(10,a,17),(10,a,5),(10,a,12),(10,a,14),(10,a,9),(10,b,5),(10,b,7),(10,b,17),(10,b,18),(10,b,2),(10,b,9),(10,c,14),(10,c,12),(10,c,7),(10,c,1),(10,c,18),(10,c,19),(10,d,6),(10,d,8),(10,d,4),(10,d,1),(10,d,3),(10,d,11),(10,d,15),(10,d,2),(10,e,9),(10,e,4),(10,e,2),(10,e,18),(10,e,13),(10,e,1),(10,e,6),(11,a,5),(11,a,6),(11,a,1),(11,a,10),(11,a,3),(11,a,17),(11,a,11),(11,a,8),(11,a,15),(11,a,4),(11,a,7),(11,b,12),(11,b,0),(11,b,3),(11,b,7),(11,b,4),(11,b,13),(11,b,18),(11,b,8),(11,b,6),(11,c,12),(11,c,2),(11,c,9),(11,c,6),(11,c,1),(11,c,18),(11,c,0),(11,c,5),(11,d,4),(11,d,9),(11,d,16),(11,d,7),(11,d,5),(11,d,11),(11,d,17),(11,d,1),(11,d,8),(11,d,6),(11,d,14),(11,d,3),(11,d,12),(11,e,10),(11,e,0),(11,e,4),(11,e,9),(11,e,3),(11,e,15),(11,e,13),(11,e,2),(11,e,19),(11,e,18),(12,a,14),(12,a,6),(12,a,10),(12,a,9),(12,a,7),(12,a,13),(12,a,18),(12,a,3),(12,a,0),(12,b,15),(12,b,13),(12,b,2),(12,c,0),(12,c,5),(12,c,14),(12,c,19),(12,c,10),(12,c,2),(12,c,7),(12,c,3),(12,c,1),(12,d,3),(12,d,5),(12,d,11),(12,d,7),(12,d,15),(12,d,4),(12,d,17),(12,d,6),(12,e,0),(12,e,17),(12,e,6),(12,e,8),(12,e,7),(12,e,4),(12,e,1),(12,e,13),(12,e,14),(12,e,3),(12,e,12),(12,e,19),(12,e,18),(13,a,16),(13,a,15),(13,a,10),(13,a,4),(13,a,7),(13,a,14),(13,a,5),(13,a,9),(13,a,17),(13,a,19),(13,a,3),(13,a,6),(13,a,11),(13,a,8),(13,a,1),(13,b,7),(13,b,8),(13,b,9),(13,b,3),(13,b,14),(13,b,12),(13,b,6),(13,b,2),(13,b,11),(13,c,7),(13,c,18),(13,c,17),(13,c,6),(13,c,19),(13,c,3),(13,c,15),(13,c,0),(13,c,11),(13,d,18),(13,d,2),(13,d,7),(13,d,9),(13,d,11),(13,d,0),(13,d,14),(13,d,3),(13,d,15),(13,d,19),(13,d,6),(13,d,16),(13,d,13),(13,d,12),(13,e,19),(13,e,5),(13,e,2),(13,e,12),(13,e,10),(14,a,5),(14,a,17),(14,a,18),(14,a,3),(14,a,15),(14,b,16),(14,b,0),(14,b,13),(14,b,17),(14,b,6),(14,b,1),(14,b,9),(14,b,2),(14,c,1),(14,c,9),(14,c,13),(14,c,8),(14,c,3),(14,c,0),(14,c,11),(14,c,2),(14,c,17),(14,d,2),(14,d,9),(14,d,1),(14,d,8),(14,d,11),(14,d,14),(14,d,18),(14,d,3),(14,d,5),(14,d,15),(14,d,7),(14,d,13),(14,e,19),(14,e,12),(14,e,15),(14,e,13),(14,e,6),(14,e,4),(14,e,9),(14,e,8),(14,e,3),(14,e,2),(14,e,17),(15,a,5),(15,a,16),(15,a,1),(15,a,3),(15,a,14),(15,a,13),(15,a,7),(15,a,18),(15,a,4),(15,a,15),(15,b,15),(15,b,16),(15,b,19),(15,b,0),(15,c,14),(15,c,3),(15,c,16),(15,c,5),(15,c,13),(15,c,2),(15,c,15),(15,c,12),(15,c,0),(15,c,11),(15,c,8),(15,c,7),(15,d,16),(15,d,19),(15,d,7),(15,d,3),(15,d,6),(15,d,10),(15,d,4),(15,d,15),(15,e,18),(15,e,13),(15,e,1),(15,e,4),(15,e,15),(15,e,10),(15,e,8),(15,e,6),(15,e,0),(15,e,12),(16,a,4),(16,a,8),(16,a,1),(16,a,3),(16,a,7),(16,a,17),(16,a,12),(16,a,13),(16,a,2),(16,a,19),(16,a,15),(16,a,0),(16,b,13),(16,b,2),(16,b,5),(16,b,0),(16,b,1),(16,b,8),(16,b,14),(16,b,12),(16,b,17),(16,b,11),(16,c,12),(16,c,14),(16,c,6),(16,c,16),(16,c,7),(16,c,0),(16,c,15),(16,c,17),(16,c,2),(16,c,8),(16,c,18),(16,d,6),(16,d,3),(16,d,19),(16,d,1),(16,d,5),(16,d,16),(16,d,13),(16,d,12),(16,d,17),(16,e,15),(16,e,14),(16,e,6),(16,e,12),(16,e,8),(16,e,9),(16,e,17),(16,e,0),(16,e,7),(16,e,3),(16,e,16),(17,a,8),(17,a,11),(17,a,12),(17,a,4),(17,a,9),(17,a,17),(17,b,4),(17,b,13),(17,b,3),(17,b,0),(17,b,10),(17,b,16),(17,b,15),(17,b,9),(17,b,19),(17,c,1),(17,c,0),(17,c,18),(17,c,9),(17,c,11),(17,c,2),(17,c,13),(17,d,14),(17,d,15),(17,d,12),(17,d,9),(17,d,7),(17,d,18),(17,d,13),(17,d,5),(17,d,19),(17,e,14),(17,e,7),(17,e,8),(17,e,12),(17,e,10),(17,e,18),(17,e,4),(17,e,3),(17,e,17),(17,e,2),(18,a,17),(18,a,6),(18,a,13),(18,a,0),(18,a,1),(18,a,14),(18,a,2),(18,a,11),(18,a,12),(18,a,19),(18,a,15),(18,a,10),(18,a,16),(18,b,15),(18,b,7),(18,b,0),(18,b,9),(18,b,2),(18,b,16),(18,b,11),(18,b,1),(18,b,4),(18,b,8),(18,b,13),(18,b,14),(18,c,12),(18,c,16),(18,c,8),(18,c,6),(18,c,2),(18,c,15),(18,c,18),(18,c,4),(18,c,14),(18,c,0),(18,c,9),(18,d,11),(18,d,3),(18,d,15),(18,d,6),(18,d,7),(18,d,17),(18,d,9),(18,d,5),(18,d,10),(18,d,12),(18,d,1),(18,e,19),(18,e,10),(18,e,1),(18,e,12),(18,e,3),(18,e,16),(18,e,5),(18,e,4),(18,e,13),(18,e,2),(19,a,6),(19,a,11),(19,a,12),(19,a,15),(19,a,19),(19,a,0),(19,a,14),(19,a,18),(19,a,1),(19,a,10),(19,a,4),(19,a,13),(19,a,7),(19,b,4),(19,b,17),(19,b,13),(19,b,10),(19,b,5),(19,b,14),(19,b,19),(19,b,8),(19,b,9),(19,c,5),(19,c,10),(19,c,6),(19,c,13),(19,c,2),(19,c,9),(19,c,0),(19,c,11),(19,c,19),(19,c,16),(19,c,18),(19,c,7),(19,d,2),(19,d,14),(19,d,0),(19,d,17),(19,d,6),(19,d,15),(19,d,11),(19,d,10),(19,d,5),(19,d,12),(19,e,0),(19,e,2),(19,e,9),(19,e,10),(19,e,8),(19,e,14),(19,e,12),(19,e,15),(19,e,4),(19,e,18),(19,e,7),(19,e,5),(19,e,16),(19,e,17)