137.nfa 8.62 KB
Newer Older
Andrew Cornell's avatar
Andrew Cornell committed
1 2 3
20,5
3,5,8,11,13,15,16,18
(0,a,7),(0,a,9),(0,a,8),(0,a,15),(0,a,13),(0,a,1),(0,a,4),(0,a,17),(0,a,11),(0,a,5),(0,a,2),(0,a,3),(0,a,18),(0,a,12),(0,b,16),(0,b,19),(0,b,15),(0,b,8),(0,b,3),(0,b,1),(0,b,0),(0,b,11),(0,b,17),(0,b,10),(0,b,2),(0,b,13),(0,b,7),(0,c,7),(0,c,15),(0,c,19),(0,c,0),(0,c,11),(0,c,14),(0,c,3),(0,c,17),(0,c,16),(0,d,14),(0,d,9),(0,d,15),(0,d,12),(0,d,6),(0,d,10),(0,d,0),(0,d,16),(0,d,2),(0,e,12),(0,e,9),(0,e,3),(0,e,18),(0,e,5),(0,e,15),(0,e,4),(0,e,11),(0,e,0),(0,e,2),(1,a,10),(1,a,7),(1,a,8),(1,a,19),(1,a,4),(1,a,12),(1,a,2),(1,b,15),(1,b,4),(1,b,10),(1,b,7),(1,b,18),(1,b,19),(1,b,8),(1,b,16),(1,b,5),(1,b,6),(1,b,0),(1,b,14),(1,c,19),(1,c,3),(1,c,17),(1,c,12),(1,c,0),(1,c,7),(1,c,8),(1,d,13),(1,d,9),(1,d,19),(1,d,5),(1,d,15),(1,d,11),(1,d,10),(1,d,1),(1,d,12),(1,d,6),(1,e,12),(1,e,2),(1,e,17),(1,e,3),(1,e,4),(1,e,14),(2,a,2),(2,a,11),(2,a,14),(2,a,6),(2,a,3),(2,a,13),(2,a,18),(2,a,10),(2,a,12),(2,a,19),(2,a,1),(2,b,5),(2,b,11),(2,b,7),(2,b,1),(2,b,15),(2,b,0),(2,b,18),(2,b,14),(2,b,3),(2,b,13),(2,b,8),(2,b,10),(2,b,16),(2,c,15),(2,c,3),(2,c,11),(2,c,9),(2,c,5),(2,c,17),(2,d,3),(2,d,9),(2,d,0),(2,d,4),(2,d,19),(2,d,1),(2,d,2),(2,d,14),(2,d,7),(2,d,16),(2,e,13),(2,e,16),(2,e,9),(2,e,1),(2,e,8),(2,e,19),(2,e,0),(2,e,12),(2,e,15),(3,a,1),(3,a,0),(3,a,16),(3,a,17),(3,a,3),(3,a,4),(3,a,9),(3,a,18),(3,a,7),(3,a,10),(3,a,6),(3,b,19),(3,b,8),(3,b,12),(3,b,3),(3,b,1),(3,b,16),(3,b,17),(3,b,7),(3,b,11),(3,b,13),(3,b,2),(3,b,4),(3,b,10),(3,c,3),(3,c,18),(3,c,14),(3,c,10),(3,c,13),(3,c,11),(3,d,0),(3,d,13),(3,d,15),(3,d,12),(3,d,5),(3,d,11),(3,d,1),(3,d,14),(3,d,9),(3,d,10),(3,d,17),(3,e,12),(3,e,5),(3,e,14),(3,e,6),(3,e,4),(3,e,8),(3,e,1),(3,e,9),(3,e,18),(3,e,0),(3,e,16),(4,a,9),(4,a,3),(4,a,16),(4,a,11),(4,a,1),(4,a,13),(4,a,14),(4,a,19),(4,b,0),(4,b,14),(4,b,18),(4,b,2),(4,b,13),(4,b,9),(4,b,6),(4,b,5),(4,b,1),(4,c,15),(4,c,7),(4,c,2),(4,c,12),(4,c,18),(4,c,1),(4,c,3),(4,c,14),(4,c,19),(4,c,6),(4,d,15),(4,d,13),(4,d,19),(4,d,7),(4,d,6),(4,d,8),(4,d,14),(4,d,2),(4,d,0),(4,d,3),(4,e,8),(4,e,7),(4,e,12),(4,e,1),(4,e,11),(4,e,10),(4,e,17),(4,e,9),(5,a,5),(5,a,16),(5,a,2),(5,a,1),(5,a,11),(5,a,9),(5,a,10),(5,a,19),(5,a,18),(5,a,7),(5,a,0),(5,a,3),(5,a,17),(5,a,15),(5,a,8),(5,b,16),(5,b,3),(5,b,6),(5,b,7),(5,b,0),(5,b,9),(5,b,1),(5,b,2),(5,b,5),(5,b,12),(5,b,18),(5,c,5),(5,c,13),(5,c,7),(5,c,4),(5,c,9),(5,c,16),(5,c,2),(5,c,18),(5,c,19),(5,c,8),(5,c,11),(5,d,5),(5,d,14),(5,d,2),(5,d,7),(5,d,13),(5,d,1),(5,d,10),(5,d,4),(5,d,9),(5,e,17),(5,e,19),(5,e,4),(5,e,16),(5,e,7),(5,e,2),(5,e,10),(5,e,14),(5,e,3),(6,a,4),(6,a,6),(6,a,14),(6,a,10),(6,a,3),(6,a,1),(6,a,9),(6,a,5),(6,a,0),(6,a,7),(6,b,17),(6,b,8),(6,b,11),(6,b,5),(6,b,2),(6,b,0),(6,b,3),(6,b,9),(6,b,13),(6,b,4),(6,c,10),(6,c,11),(6,c,18),(6,c,6),(6,c,17),(6,c,3),(6,c,7),(6,c,4),(6,c,1),(6,c,15),(6,c,0),(6,c,2),(6,c,19),(6,d,4),(6,d,8),(6,d,14),(6,d,6),(6,d,13),(6,d,16),(6,d,2),(6,d,11),(6,d,3),(6,d,18),(6,d,1),(6,d,10),(6,e,13),(6,e,2),(6,e,17),(6,e,1),(6,e,11),(6,e,16),(6,e,15),(6,e,10),(6,e,19),(6,e,0),(6,e,7),(7,a,9),(7,a,10),(7,a,7),(7,a,1),(7,a,4),(7,a,8),(7,a,0),(7,a,19),(7,b,17),(7,b,18),(7,b,14),(7,b,5),(7,b,9),(7,b,15),(7,b,10),(7,b,8),(7,b,16),(7,b,2),(7,c,7),(7,c,2),(7,c,4),(7,c,1),(7,c,15),(7,c,10),(7,d,18),(7,d,1),(7,d,3),(7,d,2),(7,d,17),(7,d,11),(7,d,15),(7,d,4),(7,e,13),(7,e,0),(7,e,1),(7,e,14),(7,e,10),(7,e,5),(7,e,6),(7,e,18),(7,e,3),(7,e,9),(8,a,1),(8,a,9),(8,a,0),(8,a,6),(8,a,10),(8,a,18),(8,a,7),(8,a,15),(8,a,12),(8,b,4),(8,b,0),(8,b,17),(8,b,8),(8,b,11),(8,b,6),(8,b,18),(8,c,0),(8,c,14),(8,c,13),(8,c,1),(8,c,11),(8,c,9),(8,c,6),(8,c,12),(8,d,19),(8,d,15),(8,d,3),(8,d,7),(8,d,11),(8,d,10),(8,d,6),(8,d,9),(8,d,14),(8,e,16),(8,e,15),(8,e,1),(8,e,17),(8,e,13),(8,e,3),(8,e,12),(8,e,5),(8,e,11),(8,e,0),(8,e,2),(8,e,7),(9,a,13),(9,a,7),(9,a,3),(9,a,5),(9,a,17),(9,a,10),(9,a,2),(9,a,8),(9,a,6),(9,a,11),(9,a,9),(9,b,12),(9,b,5),(9,b,9),(9,b,3),(9,b,6),(9,b,14),(9,b,11),(9,b,8),(9,b,19),(9,b,0),(9,b,10),(9,b,1),(9,c,1),(9,c,18),(9,c,5),(9,c,9),(9,c,19),(9,c,10),(9,c,11),(9,c,16),(9,c,3),(9,d,16),(9,d,18),(9,d,14),(9,d,4),(9,d,10),(9,d,0),(9,d,1),(9,d,3),(9,d,11),(9,d,9),(9,d,5),(9,e,1),(9,e,2),(9,e,18),(9,e,8),(9,e,14),(9,e,10),(9,e,11),(9,e,3),(9,e,0),(9,e,16),(10,a,1),(10,a,14),(10,a,4),(10,a,7),(10,a,13),(10,a,19),(10,a,9),(10,a,3),(10,a,0),(10,a,6),(10,a,8),(10,a,15),(10,a,18),(10,a,11),(10,b,5),(10,b,0),(10,b,11),(10,b,16),(10,b,9),(10,b,2),(10,b,6),(10,b,15),(10,b,3),(10,c,5),(10,c,12),(10,c,8),(10,c,17),(10,c,14),(10,c,15),(10,c,10),(10,c,7),(10,d,8),(10,d,4),(10,d,15),(10,d,9),(10,d,5),(10,d,10),(10,d,11),(10,d,18),(10,e,1),(10,e,4),(10,e,2),(10,e,11),(10,e,6),(10,e,3),(10,e,8),(10,e,14),(10,e,17),(10,e,5),(11,a,3),(11,a,1),(11,a,17),(11,a,18),(11,a,10),(11,a,7),(11,a,8),(11,a,6),(11,a,12),(11,a,4),(11,a,15),(11,b,19),(11,b,14),(11,b,9),(11,b,18),(11,b,11),(11,b,10),(11,b,3),(11,b,1),(11,b,0),(11,b,16),(11,b,5),(11,b,15),(11,c,16),(11,c,6),(11,c,1),(11,c,7),(11,c,5),(11,c,14),(11,c,13),(11,c,10),(11,c,11),(11,d,10),(11,d,0),(11,d,11),(11,d,16),(11,d,9),(11,d,14),(11,d,8),(11,d,7),(11,d,12),(11,e,10),(11,e,16),(11,e,0),(11,e,13),(11,e,17),(11,e,3),(11,e,5),(11,e,19),(11,e,6),(11,e,7),(11,e,8),(11,e,12),(12,a,15),(12,a,16),(12,a,6),(12,a,17),(12,a,13),(12,a,12),(12,b,10),(12,b,18),(12,b,17),(12,b,15),(12,b,11),(12,b,0),(12,b,16),(12,b,1),(12,c,12),(12,c,19),(12,c,2),(12,c,1),(12,c,7),(12,c,5),(12,c,8),(12,d,1),(12,d,12),(12,d,8),(12,d,10),(12,d,7),(12,d,15),(12,d,14),(12,d,4),(12,d,13),(12,d,6),(12,e,19),(12,e,1),(12,e,2),(12,e,3),(12,e,16),(12,e,0),(12,e,6),(12,e,8),(12,e,15),(12,e,18),(12,e,11),(12,e,13),(13,a,15),(13,a,7),(13,a,8),(13,a,6),(13,a,12),(13,a,13),(13,a,18),(13,a,3),(13,a,17),(13,a,4),(13,a,2),(13,b,16),(13,b,1),(13,b,15),(13,b,11),(13,b,19),(13,b,12),(13,b,6),(13,b,7),(13,b,18),(13,c,7),(13,c,9),(13,c,15),(13,c,14),(13,c,4),(13,c,10),(13,c,19),(13,c,5),(13,c,1),(13,c,13),(13,c,8),(13,c,18),(13,c,11),(13,d,8),(13,d,11),(13,d,3),(13,d,6),(13,d,0),(13,d,10),(13,d,14),(13,d,9),(13,d,13),(13,d,12),(13,d,7),(13,d,15),(13,e,14),(13,e,12),(13,e,5),(13,e,1),(13,e,9),(13,e,3),(13,e,8),(13,e,18),(13,e,16),(13,e,2),(14,a,19),(14,a,17),(14,a,1),(14,a,5),(14,a,0),(14,a,14),(14,a,15),(14,a,4),(14,b,5),(14,b,17),(14,b,19),(14,b,8),(14,b,18),(14,b,16),(14,b,6),(14,b,4),(14,b,14),(14,c,14),(14,c,5),(14,c,17),(14,c,7),(14,c,15),(14,c,16),(14,c,0),(14,c,19),(14,c,8),(14,c,3),(14,d,7),(14,d,5),(14,d,8),(14,d,0),(14,d,12),(14,d,15),(14,e,11),(14,e,5),(14,e,10),(14,e,2),(14,e,13),(14,e,16),(14,e,4),(14,e,15),(14,e,18),(15,a,15),(15,a,19),(15,a,0),(15,a,3),(15,a,17),(15,a,14),(15,a,1),(15,a,13),(15,a,6),(15,a,4),(15,a,7),(15,b,14),(15,b,12),(15,b,5),(15,b,13),(15,b,9),(15,b,7),(15,b,0),(15,b,17),(15,b,18),(15,b,16),(15,b,10),(15,b,6),(15,c,17),(15,c,12),(15,c,18),(15,c,4),(15,c,3),(15,c,14),(15,c,0),(15,c,5),(15,c,6),(15,c,16),(15,d,12),(15,d,1),(15,d,19),(15,d,18),(15,d,4),(15,d,15),(15,d,6),(15,d,9),(15,e,2),(15,e,19),(15,e,8),(15,e,10),(15,e,0),(15,e,12),(15,e,6),(16,a,4),(16,a,5),(16,a,19),(16,a,8),(16,a,14),(16,a,7),(16,a,17),(16,a,6),(16,b,10),(16,b,7),(16,b,14),(16,b,9),(16,b,1),(16,b,12),(16,b,4),(16,b,17),(16,b,2),(16,b,13),(16,c,14),(16,c,18),(16,c,9),(16,c,6),(16,c,4),(16,c,7),(16,c,2),(16,c,5),(16,c,16),(16,c,17),(16,d,13),(16,d,14),(16,d,11),(16,d,8),(16,d,17),(16,d,15),(16,d,6),(16,d,5),(16,d,3),(16,d,10),(16,e,15),(16,e,13),(16,e,19),(16,e,9),(16,e,11),(16,e,1),(16,e,14),(17,a,11),(17,a,17),(17,a,18),(17,a,2),(17,a,14),(17,a,4),(17,a,8),(17,a,6),(17,a,19),(17,b,6),(17,b,7),(17,b,2),(17,b,8),(17,b,15),(17,b,13),(17,b,16),(17,b,5),(17,b,9),(17,c,14),(17,c,12),(17,c,3),(17,c,9),(17,c,5),(17,c,18),(17,c,16),(17,d,5),(17,d,14),(17,d,19),(17,d,8),(17,d,10),(17,d,17),(17,d,15),(17,d,0),(17,d,1),(17,d,9),(17,e,8),(17,e,16),(17,e,4),(17,e,5),(17,e,2),(17,e,10),(17,e,0),(17,e,15),(17,e,11),(17,e,19),(17,e,1),(17,e,18),(17,e,7),(18,a,5),(18,a,12),(18,a,11),(18,a,2),(18,a,8),(18,a,15),(18,a,4),(18,a,17),(18,b,18),(18,b,16),(18,b,3),(18,b,14),(18,b,12),(18,b,0),(18,b,4),(18,b,6),(18,b,17),(18,b,13),(18,c,7),(18,c,14),(18,c,12),(18,c,2),(18,c,0),(18,c,3),(18,c,4),(18,c,18),(18,d,15),(18,d,12),(18,d,10),(18,d,4),(18,d,17),(18,d,9),(18,d,16),(18,d,3),(18,e,15),(18,e,6),(18,e,7),(18,e,13),(18,e,16),(18,e,4),(18,e,8),(18,e,2),(18,e,1),(19,a,2),(19,a,5),(19,a,8),(19,a,3),(19,a,7),(19,a,15),(19,a,4),(19,a,10),(19,a,17),(19,a,6),(19,a,18),(19,b,1),(19,b,16),(19,b,8),(19,b,3),(19,b,12),(19,b,18),(19,b,10),(19,c,1),(19,c,7),(19,c,0),(19,c,13),(19,c,9),(19,c,14),(19,c,2),(19,c,3),(19,c,19),(19,c,18),(19,c,10),(19,c,15),(19,c,4),(19,c,12),(19,c,5),(19,c,16),(19,c,8),(19,d,10),(19,d,6),(19,d,7),(19,d,0),(19,d,11),(19,d,13),(19,d,2),(19,d,17),(19,d,19),(19,d,8),(19,d,4),(19,d,12),(19,d,1),(19,e,19),(19,e,16),(19,e,5),(19,e,4),(19,e,6),(19,e,13),(19,e,10),(19,e,3),(19,e,15),(19,e,14),(19,e,18),(19,e,8)