106.nfa 8.45 KB
Newer Older
Andrew Cornell's avatar
Andrew Cornell committed
1 2 3
20,5
0,3,6,7,8,9,10,13,15,18
(0,a,4),(0,a,7),(0,a,15),(0,a,17),(0,a,19),(0,a,13),(0,a,9),(0,a,16),(0,b,4),(0,b,19),(0,b,9),(0,b,17),(0,b,11),(0,b,0),(0,b,12),(0,b,14),(0,c,14),(0,c,0),(0,c,9),(0,c,17),(0,c,19),(0,c,8),(0,c,15),(0,c,6),(0,d,12),(0,d,8),(0,d,13),(0,d,18),(0,d,10),(0,d,16),(0,d,4),(0,e,4),(0,e,10),(0,e,16),(0,e,12),(0,e,17),(0,e,6),(0,e,0),(0,e,11),(0,e,14),(0,e,3),(1,a,10),(1,a,3),(1,a,19),(1,a,2),(1,a,0),(1,a,17),(1,a,7),(1,a,14),(1,a,16),(1,b,11),(1,b,18),(1,b,3),(1,b,4),(1,b,8),(1,b,0),(1,b,10),(1,b,13),(1,c,6),(1,c,15),(1,c,14),(1,c,10),(1,c,5),(1,c,16),(1,c,11),(1,c,0),(1,c,3),(1,c,12),(1,c,1),(1,c,19),(1,d,14),(1,d,9),(1,d,1),(1,d,10),(1,d,15),(1,d,19),(1,e,14),(1,e,2),(1,e,17),(1,e,0),(1,e,9),(1,e,10),(1,e,6),(1,e,1),(1,e,4),(2,a,6),(2,a,17),(2,a,11),(2,a,15),(2,a,4),(2,a,16),(2,a,3),(2,a,2),(2,a,13),(2,b,17),(2,b,3),(2,b,16),(2,b,7),(2,b,11),(2,b,10),(2,b,1),(2,b,8),(2,b,15),(2,c,16),(2,c,4),(2,c,14),(2,c,2),(2,c,5),(2,c,1),(2,c,18),(2,c,11),(2,c,3),(2,d,16),(2,d,18),(2,d,3),(2,d,10),(2,d,13),(2,d,15),(2,d,4),(2,d,0),(2,d,11),(2,d,6),(2,d,14),(2,e,19),(2,e,8),(2,e,11),(2,e,9),(2,e,14),(2,e,16),(2,e,15),(2,e,18),(2,e,3),(2,e,10),(2,e,6),(2,e,1),(3,a,0),(3,a,8),(3,a,1),(3,a,2),(3,a,18),(3,a,10),(3,b,9),(3,b,1),(3,b,17),(3,b,18),(3,b,5),(3,b,12),(3,b,4),(3,b,3),(3,b,15),(3,b,2),(3,c,10),(3,c,5),(3,c,18),(3,c,14),(3,c,12),(3,c,19),(3,c,1),(3,c,2),(3,c,9),(3,c,8),(3,c,16),(3,c,3),(3,d,11),(3,d,1),(3,d,0),(3,d,17),(3,d,13),(3,d,18),(3,d,8),(3,d,19),(3,d,4),(3,e,16),(3,e,8),(3,e,1),(3,e,19),(3,e,2),(3,e,4),(3,e,7),(3,e,10),(3,e,13),(3,e,6),(3,e,15),(4,a,13),(4,a,17),(4,a,2),(4,a,12),(4,a,9),(4,a,5),(4,a,15),(4,a,14),(4,a,18),(4,a,8),(4,b,18),(4,b,9),(4,b,16),(4,b,17),(4,b,5),(4,b,11),(4,b,3),(4,b,7),(4,b,4),(4,b,6),(4,b,2),(4,c,8),(4,c,14),(4,c,3),(4,c,9),(4,c,0),(4,c,1),(4,c,2),(4,c,4),(4,c,6),(4,c,5),(4,d,1),(4,d,15),(4,d,14),(4,d,5),(4,d,9),(4,d,16),(4,d,11),(4,d,12),(4,d,4),(4,d,17),(4,e,14),(4,e,9),(4,e,10),(4,e,3),(4,e,1),(4,e,19),(4,e,2),(4,e,7),(4,e,15),(4,e,0),(5,a,8),(5,a,10),(5,a,0),(5,a,7),(5,a,1),(5,a,18),(5,a,19),(5,a,15),(5,a,14),(5,a,4),(5,a,17),(5,a,5),(5,b,5),(5,b,7),(5,b,0),(5,b,19),(5,b,10),(5,b,8),(5,b,14),(5,b,6),(5,b,15),(5,b,12),(5,b,13),(5,b,16),(5,c,7),(5,c,5),(5,c,15),(5,c,4),(5,c,17),(5,c,6),(5,c,12),(5,c,10),(5,c,14),(5,d,18),(5,d,13),(5,d,14),(5,d,15),(5,d,6),(5,d,12),(5,d,16),(5,d,19),(5,d,1),(5,d,9),(5,e,8),(5,e,14),(5,e,15),(5,e,11),(5,e,16),(6,a,1),(6,a,12),(6,a,11),(6,a,17),(6,a,5),(6,a,2),(6,a,4),(6,a,13),(6,a,10),(6,b,3),(6,b,9),(6,b,10),(6,b,5),(6,b,8),(6,b,17),(6,b,19),(6,b,16),(6,b,2),(6,b,6),(6,b,7),(6,b,13),(6,c,16),(6,c,13),(6,c,17),(6,c,15),(6,c,8),(6,c,14),(6,c,3),(6,c,1),(6,d,9),(6,d,4),(6,d,16),(6,d,0),(6,d,6),(6,d,8),(6,d,14),(6,d,2),(6,d,3),(6,d,11),(6,d,7),(6,d,10),(6,d,17),(6,e,8),(6,e,6),(6,e,11),(6,e,3),(6,e,16),(6,e,10),(6,e,5),(6,e,13),(6,e,15),(6,e,18),(7,a,5),(7,a,0),(7,a,11),(7,a,1),(7,a,18),(7,a,7),(7,a,3),(7,a,15),(7,a,13),(7,a,12),(7,b,13),(7,b,2),(7,b,7),(7,b,5),(7,b,19),(7,b,17),(7,b,3),(7,c,0),(7,c,18),(7,c,16),(7,c,10),(7,c,11),(7,c,2),(7,c,4),(7,d,1),(7,d,18),(7,d,6),(7,d,10),(7,d,14),(7,d,3),(7,d,11),(7,d,13),(7,e,7),(7,e,16),(7,e,1),(7,e,14),(7,e,0),(7,e,11),(7,e,13),(7,e,15),(7,e,8),(8,a,4),(8,a,6),(8,a,12),(8,a,0),(8,a,19),(8,a,7),(8,a,13),(8,a,1),(8,a,17),(8,b,15),(8,b,14),(8,b,4),(8,b,8),(8,b,17),(8,b,3),(8,b,11),(8,b,0),(8,b,1),(8,b,13),(8,b,2),(8,c,16),(8,c,6),(8,c,11),(8,c,15),(8,c,19),(8,c,18),(8,c,2),(8,c,13),(8,c,1),(8,c,0),(8,c,4),(8,c,17),(8,d,10),(8,d,9),(8,d,11),(8,d,16),(8,d,8),(8,d,14),(8,d,3),(8,d,6),(8,d,19),(8,d,18),(8,e,12),(8,e,5),(8,e,0),(8,e,7),(8,e,18),(8,e,17),(8,e,3),(8,e,6),(8,e,8),(8,e,10),(9,a,0),(9,a,17),(9,a,3),(9,a,19),(9,a,5),(9,a,14),(9,a,16),(9,a,11),(9,b,8),(9,b,4),(9,b,15),(9,b,2),(9,b,7),(9,b,16),(9,b,0),(9,b,1),(9,b,9),(9,b,6),(9,c,1),(9,c,0),(9,c,17),(9,c,14),(9,c,7),(9,c,8),(9,c,13),(9,d,1),(9,d,3),(9,d,0),(9,d,6),(9,d,12),(9,d,5),(9,d,18),(9,d,11),(9,d,14),(9,d,15),(9,d,10),(9,d,7),(9,e,8),(9,e,17),(9,e,2),(9,e,14),(9,e,13),(10,a,17),(10,a,10),(10,a,12),(10,a,0),(10,a,2),(10,a,7),(10,a,9),(10,a,19),(10,a,3),(10,a,14),(10,a,11),(10,a,16),(10,a,13),(10,b,4),(10,b,17),(10,b,8),(10,b,0),(10,b,14),(10,b,19),(10,b,9),(10,b,3),(10,b,18),(10,b,12),(10,b,13),(10,c,6),(10,c,9),(10,c,13),(10,c,10),(10,c,12),(10,c,1),(10,c,16),(10,c,15),(10,c,0),(10,d,14),(10,d,18),(10,d,10),(10,d,4),(10,d,0),(10,d,1),(10,d,19),(10,d,6),(10,d,5),(10,d,16),(10,e,6),(10,e,19),(10,e,11),(10,e,9),(10,e,5),(10,e,17),(10,e,0),(10,e,1),(10,e,12),(11,a,3),(11,a,17),(11,a,12),(11,a,16),(11,a,10),(11,a,6),(11,a,9),(11,a,5),(11,a,7),(11,a,8),(11,a,19),(11,b,10),(11,b,15),(11,b,17),(11,b,18),(11,b,2),(11,b,13),(11,b,19),(11,b,6),(11,c,17),(11,c,11),(11,c,4),(11,c,8),(11,c,12),(11,c,1),(11,c,2),(11,c,5),(11,c,15),(11,c,18),(11,d,4),(11,d,18),(11,d,2),(11,d,3),(11,d,1),(11,d,6),(11,d,14),(11,d,17),(11,d,5),(11,d,12),(11,e,7),(11,e,15),(11,e,13),(11,e,19),(11,e,12),(11,e,3),(11,e,4),(11,e,8),(11,e,11),(11,e,0),(11,e,9),(12,a,1),(12,a,14),(12,a,7),(12,a,18),(12,a,17),(12,a,0),(12,a,11),(12,a,6),(12,a,10),(12,a,15),(12,a,4),(12,b,19),(12,b,8),(12,b,7),(12,b,4),(12,b,11),(12,b,3),(12,b,10),(12,b,0),(12,c,13),(12,c,8),(12,c,10),(12,c,4),(12,c,16),(12,c,17),(12,c,5),(12,c,9),(12,c,1),(12,c,7),(12,d,18),(12,d,5),(12,d,1),(12,d,8),(12,d,11),(12,d,16),(12,d,7),(12,d,10),(12,d,4),(12,d,13),(12,d,17),(12,d,19),(12,e,18),(12,e,3),(12,e,1),(12,e,11),(12,e,15),(12,e,10),(12,e,0),(12,e,13),(13,a,17),(13,a,4),(13,a,8),(13,a,5),(13,a,1),(13,a,12),(13,a,11),(13,a,0),(13,b,17),(13,b,4),(13,b,5),(13,b,11),(13,b,3),(13,b,15),(13,b,18),(13,b,2),(13,b,16),(13,c,5),(13,c,7),(13,c,14),(13,c,2),(13,c,3),(13,c,6),(13,c,17),(13,c,4),(13,c,10),(13,c,1),(13,c,12),(13,c,11),(13,d,10),(13,d,9),(13,d,19),(13,d,12),(13,d,4),(13,d,1),(13,d,11),(13,d,5),(13,d,7),(13,d,18),(13,d,8),(13,e,15),(13,e,11),(13,e,8),(13,e,18),(13,e,17),(13,e,1),(13,e,9),(14,a,11),(14,a,13),(14,a,19),(14,a,9),(14,a,14),(14,a,2),(14,a,0),(14,a,16),(14,a,12),(14,a,1),(14,b,10),(14,b,15),(14,b,12),(14,b,16),(14,b,18),(14,b,14),(14,b,17),(14,b,4),(14,b,5),(14,b,8),(14,b,0),(14,c,10),(14,c,6),(14,c,13),(14,c,3),(14,c,15),(14,c,8),(14,c,16),(14,c,4),(14,c,19),(14,c,17),(14,c,12),(14,d,7),(14,d,5),(14,d,11),(14,d,13),(14,d,16),(14,d,8),(14,d,1),(14,e,5),(14,e,12),(14,e,8),(14,e,0),(14,e,13),(14,e,19),(15,a,4),(15,a,7),(15,a,8),(15,a,2),(15,a,13),(15,a,1),(15,a,0),(15,a,14),(15,a,3),(15,b,10),(15,b,8),(15,b,9),(15,b,0),(15,b,2),(15,b,14),(15,b,5),(15,b,6),(15,b,19),(15,b,3),(15,b,11),(15,b,13),(15,c,13),(15,c,4),(15,c,7),(15,c,9),(15,c,6),(15,c,11),(15,c,17),(15,c,10),(15,c,12),(15,c,1),(15,c,18),(15,c,19),(15,c,5),(15,c,8),(15,c,3),(15,c,14),(15,c,15),(15,d,13),(15,d,7),(15,d,10),(15,d,9),(15,d,1),(15,d,17),(15,d,4),(15,d,5),(15,d,16),(15,e,6),(15,e,17),(15,e,5),(15,e,4),(15,e,12),(15,e,3),(16,a,11),(16,a,14),(16,a,1),(16,a,15),(16,a,13),(16,a,18),(16,a,16),(16,a,5),(16,a,2),(16,b,16),(16,b,6),(16,b,8),(16,b,7),(16,b,0),(16,b,5),(16,b,18),(16,b,15),(16,b,13),(16,c,9),(16,c,8),(16,c,3),(16,c,18),(16,c,5),(16,c,11),(16,c,10),(16,c,19),(16,c,15),(16,c,12),(16,d,15),(16,d,13),(16,d,6),(16,d,10),(16,d,16),(16,d,5),(16,d,19),(16,d,1),(16,e,11),(16,e,17),(16,e,13),(16,e,18),(16,e,0),(16,e,15),(16,e,4),(16,e,7),(17,a,2),(17,a,12),(17,a,4),(17,a,16),(17,a,3),(17,a,18),(17,a,10),(17,a,6),(17,a,19),(17,b,10),(17,b,12),(17,b,18),(17,b,16),(17,b,19),(17,b,6),(17,b,5),(17,b,3),(17,b,11),(17,b,4),(17,c,8),(17,c,15),(17,c,16),(17,c,19),(17,c,11),(17,c,3),(17,c,6),(17,d,10),(17,d,18),(17,d,4),(17,d,19),(17,d,13),(17,d,16),(17,d,17),(17,d,1),(17,d,6),(17,d,7),(17,e,12),(17,e,3),(17,e,0),(17,e,16),(17,e,9),(17,e,11),(17,e,4),(17,e,10),(17,e,7),(17,e,17),(17,e,14),(17,e,8),(18,a,14),(18,a,5),(18,a,19),(18,a,2),(18,a,6),(18,a,18),(18,a,15),(18,a,12),(18,a,3),(18,a,4),(18,a,9),(18,b,12),(18,b,4),(18,b,5),(18,b,9),(18,b,11),(18,b,8),(18,b,17),(18,b,6),(18,c,5),(18,c,3),(18,c,19),(18,c,15),(18,c,2),(18,c,11),(18,c,6),(18,c,4),(18,c,10),(18,c,1),(18,c,14),(18,c,0),(18,d,17),(18,d,15),(18,d,13),(18,d,7),(18,d,14),(18,d,3),(18,d,18),(18,d,16),(18,d,10),(18,e,3),(18,e,4),(18,e,2),(18,e,10),(18,e,18),(18,e,16),(18,e,6),(18,e,0),(18,e,5),(19,a,5),(19,a,7),(19,a,8),(19,a,6),(19,a,17),(19,a,1),(19,a,3),(19,a,10),(19,a,2),(19,a,0),(19,a,11),(19,b,19),(19,b,13),(19,b,14),(19,b,5),(19,b,16),(19,b,12),(19,b,0),(19,b,9),(19,b,6),(19,b,18),(19,b,7),(19,c,9),(19,c,13),(19,c,8),(19,c,7),(19,c,10),(19,c,14),(19,c,1),(19,c,4),(19,c,0),(19,c,6),(19,c,19),(19,d,12),(19,d,15),(19,d,2),(19,d,8),(19,d,0),(19,d,6),(19,e,14),(19,e,19),(19,e,1),(19,e,12),(19,e,10),(19,e,15),(19,e,11),(19,e,5),(19,e,18),(19,e,7),(19,e,17)