163.nfa 8.82 KB
Newer Older
Andrew Cornell's avatar
Andrew Cornell committed
1 2 3
20,5
1,2,3,10,12,13,14,15,16,18
(0,a,8),(0,a,11),(0,a,4),(0,a,10),(0,a,5),(0,a,6),(0,a,17),(0,a,3),(0,a,14),(0,a,1),(0,a,16),(0,a,15),(0,a,18),(0,b,14),(0,b,16),(0,b,6),(0,b,13),(0,b,19),(0,b,1),(0,b,4),(0,b,9),(0,b,12),(0,b,8),(0,c,19),(0,c,0),(0,c,9),(0,c,1),(0,c,4),(0,c,3),(0,c,16),(0,c,2),(0,c,6),(0,d,3),(0,d,0),(0,d,13),(0,d,10),(0,d,9),(0,d,11),(0,d,4),(0,d,5),(0,d,14),(0,d,18),(0,d,6),(0,d,1),(0,e,10),(0,e,0),(0,e,6),(0,e,7),(0,e,1),(0,e,19),(0,e,17),(0,e,3),(0,e,4),(0,e,15),(0,e,2),(0,e,5),(1,a,14),(1,a,11),(1,a,12),(1,a,8),(1,a,5),(1,a,9),(1,a,10),(1,a,3),(1,a,7),(1,a,16),(1,a,6),(1,b,14),(1,b,15),(1,b,4),(1,b,13),(1,b,2),(1,b,8),(1,b,10),(1,b,5),(1,b,3),(1,b,6),(1,b,17),(1,b,19),(1,b,0),(1,b,7),(1,b,18),(1,c,17),(1,c,11),(1,c,12),(1,c,1),(1,c,5),(1,c,2),(1,c,18),(1,d,14),(1,d,17),(1,d,5),(1,d,9),(1,d,13),(1,d,10),(1,d,2),(1,d,1),(1,d,0),(1,d,15),(1,d,3),(1,d,18),(1,e,8),(1,e,5),(1,e,17),(1,e,16),(1,e,10),(1,e,13),(1,e,4),(1,e,18),(2,a,0),(2,a,14),(2,a,6),(2,a,18),(2,a,11),(2,a,13),(2,a,19),(2,a,5),(2,a,17),(2,a,9),(2,a,7),(2,a,12),(2,b,0),(2,b,14),(2,b,8),(2,b,10),(2,b,1),(2,b,11),(2,b,18),(2,b,4),(2,b,15),(2,c,12),(2,c,7),(2,c,10),(2,c,8),(2,c,4),(2,c,3),(2,c,14),(2,c,17),(2,c,6),(2,c,13),(2,d,15),(2,d,13),(2,d,0),(2,d,1),(2,d,6),(2,d,3),(2,d,10),(2,d,8),(2,d,7),(2,d,4),(2,e,3),(2,e,10),(2,e,5),(2,e,2),(2,e,9),(2,e,8),(2,e,19),(2,e,16),(2,e,15),(3,a,17),(3,a,5),(3,a,15),(3,a,11),(3,a,18),(3,a,1),(3,a,2),(3,a,12),(3,a,16),(3,a,3),(3,a,4),(3,a,7),(3,a,10),(3,a,6),(3,a,8),(3,b,15),(3,b,1),(3,b,2),(3,b,5),(3,b,17),(3,b,12),(3,b,19),(3,b,0),(3,b,9),(3,b,8),(3,b,14),(3,b,3),(3,b,7),(3,c,7),(3,c,4),(3,c,1),(3,c,0),(3,c,17),(3,c,6),(3,c,15),(3,c,16),(3,c,10),(3,c,9),(3,c,11),(3,c,2),(3,c,13),(3,c,19),(3,c,8),(3,c,12),(3,c,5),(3,d,7),(3,d,14),(3,d,3),(3,d,4),(3,d,8),(3,d,16),(3,d,1),(3,d,13),(3,d,17),(3,d,0),(3,d,11),(3,e,18),(3,e,8),(3,e,14),(3,e,7),(3,e,2),(3,e,6),(3,e,12),(3,e,17),(3,e,4),(3,e,1),(4,a,18),(4,a,2),(4,a,0),(4,a,6),(4,a,7),(4,a,12),(4,a,8),(4,a,9),(4,a,19),(4,a,15),(4,b,11),(4,b,15),(4,b,19),(4,b,8),(4,b,13),(4,b,12),(4,b,18),(4,b,14),(4,b,4),(4,b,9),(4,c,3),(4,c,1),(4,c,19),(4,c,9),(4,c,17),(4,c,7),(4,d,6),(4,d,8),(4,d,15),(4,d,0),(4,d,10),(4,d,1),(4,d,16),(4,d,9),(4,d,7),(4,e,16),(4,e,17),(4,e,7),(4,e,1),(4,e,12),(4,e,2),(4,e,6),(4,e,18),(4,e,11),(4,e,10),(4,e,14),(4,e,13),(4,e,5),(5,a,10),(5,a,3),(5,a,9),(5,a,11),(5,a,4),(5,b,2),(5,b,3),(5,b,11),(5,b,15),(5,b,17),(5,b,14),(5,b,5),(5,b,0),(5,b,1),(5,b,18),(5,c,1),(5,c,17),(5,c,4),(5,c,15),(5,c,18),(5,c,12),(5,d,10),(5,d,6),(5,d,14),(5,d,3),(5,d,18),(5,d,1),(5,d,13),(5,d,8),(5,d,11),(5,d,15),(5,d,19),(5,d,0),(5,e,10),(5,e,4),(5,e,6),(5,e,14),(5,e,1),(5,e,18),(5,e,9),(5,e,7),(6,a,12),(6,a,1),(6,a,14),(6,a,19),(6,a,2),(6,a,10),(6,a,13),(6,a,7),(6,a,5),(6,a,3),(6,b,18),(6,b,5),(6,b,14),(6,b,9),(6,b,2),(6,b,13),(6,b,3),(6,b,4),(6,b,8),(6,b,19),(6,c,7),(6,c,0),(6,c,2),(6,c,6),(6,c,1),(6,c,18),(6,c,3),(6,c,14),(6,c,17),(6,d,15),(6,d,19),(6,d,10),(6,d,7),(6,d,6),(6,d,17),(6,d,5),(6,d,14),(6,d,12),(6,e,9),(6,e,19),(6,e,3),(6,e,14),(6,e,2),(6,e,13),(6,e,6),(7,a,1),(7,a,2),(7,a,9),(7,a,4),(7,a,19),(7,a,17),(7,a,13),(7,a,11),(7,a,18),(7,a,10),(7,a,15),(7,a,8),(7,b,13),(7,b,19),(7,b,3),(7,b,5),(7,b,2),(7,b,16),(7,b,4),(7,b,8),(7,b,11),(7,b,9),(7,b,14),(7,c,8),(7,c,9),(7,c,1),(7,c,17),(7,c,5),(7,c,4),(7,d,15),(7,d,19),(7,d,14),(7,d,8),(7,d,0),(7,d,5),(7,d,10),(7,d,12),(7,d,7),(7,d,4),(7,d,2),(7,e,9),(7,e,15),(7,e,14),(7,e,5),(7,e,1),(7,e,18),(7,e,0),(7,e,7),(7,e,4),(8,a,5),(8,a,4),(8,a,16),(8,a,19),(8,a,6),(8,a,1),(8,a,13),(8,a,18),(8,a,9),(8,a,10),(8,a,8),(8,b,15),(8,b,0),(8,b,1),(8,b,4),(8,b,7),(8,b,5),(8,b,14),(8,b,8),(8,b,2),(8,b,13),(8,c,9),(8,c,10),(8,c,13),(8,c,5),(8,c,1),(8,c,17),(8,c,0),(8,c,3),(8,c,19),(8,c,14),(8,c,2),(8,c,4),(8,c,6),(8,c,18),(8,d,19),(8,d,1),(8,d,0),(8,d,6),(8,d,10),(8,d,14),(8,d,17),(8,d,12),(8,d,4),(8,d,2),(8,d,16),(8,e,1),(8,e,9),(8,e,10),(8,e,6),(8,e,4),(8,e,2),(8,e,3),(8,e,7),(8,e,19),(8,e,11),(9,a,17),(9,a,14),(9,a,15),(9,a,2),(9,a,10),(9,a,19),(9,a,13),(9,a,16),(9,a,5),(9,a,7),(9,b,9),(9,b,10),(9,b,14),(9,b,17),(9,b,15),(9,b,13),(9,b,2),(9,b,16),(9,b,12),(9,b,1),(9,c,2),(9,c,13),(9,c,7),(9,c,6),(9,c,15),(9,c,14),(9,c,3),(9,c,12),(9,c,11),(9,c,19),(9,c,8),(9,c,9),(9,d,12),(9,d,9),(9,d,1),(9,d,18),(9,d,5),(9,d,6),(9,d,7),(9,d,15),(9,e,18),(9,e,9),(9,e,7),(9,e,17),(9,e,13),(9,e,6),(9,e,0),(9,e,2),(9,e,15),(9,e,5),(10,a,12),(10,a,5),(10,a,9),(10,a,11),(10,a,3),(10,a,15),(10,a,10),(10,a,4),(10,a,8),(10,a,19),(10,a,18),(10,b,4),(10,b,14),(10,b,1),(10,b,7),(10,b,9),(10,b,5),(10,b,15),(10,b,0),(10,b,11),(10,b,8),(10,c,0),(10,c,9),(10,c,19),(10,c,11),(10,c,2),(10,c,15),(10,c,16),(10,c,7),(10,c,1),(10,d,14),(10,d,4),(10,d,3),(10,d,8),(10,d,13),(10,d,1),(10,e,15),(10,e,1),(10,e,13),(10,e,19),(10,e,3),(10,e,14),(10,e,5),(10,e,16),(11,a,13),(11,a,5),(11,a,1),(11,a,0),(11,a,14),(11,a,15),(11,a,8),(11,a,16),(11,b,13),(11,b,2),(11,b,9),(11,b,17),(11,b,15),(11,b,4),(11,b,16),(11,b,12),(11,b,3),(11,c,8),(11,c,7),(11,c,19),(11,c,9),(11,c,12),(11,c,13),(11,c,2),(11,c,1),(11,d,10),(11,d,5),(11,d,9),(11,d,16),(11,d,11),(11,d,0),(11,d,8),(11,d,3),(11,e,7),(11,e,12),(11,e,18),(11,e,16),(11,e,3),(11,e,4),(11,e,19),(12,a,14),(12,a,10),(12,a,11),(12,a,1),(12,a,5),(12,a,3),(12,a,12),(12,a,15),(12,a,2),(12,b,14),(12,b,4),(12,b,6),(12,b,9),(12,b,2),(12,b,13),(12,b,8),(12,b,19),(12,b,5),(12,b,1),(12,b,0),(12,c,18),(12,c,14),(12,c,8),(12,c,16),(12,c,9),(12,c,10),(12,c,11),(12,c,3),(12,c,6),(12,c,17),(12,d,14),(12,d,10),(12,d,6),(12,d,11),(12,d,1),(12,d,15),(12,d,4),(12,d,5),(12,d,9),(12,e,7),(12,e,11),(12,e,17),(12,e,2),(12,e,3),(12,e,12),(12,e,1),(12,e,14),(12,e,8),(12,e,10),(12,e,6),(13,a,1),(13,a,3),(13,a,17),(13,a,12),(13,a,9),(13,a,13),(13,a,4),(13,a,6),(13,a,11),(13,b,3),(13,b,10),(13,b,14),(13,b,5),(13,b,2),(13,b,4),(13,b,12),(13,b,15),(13,b,18),(13,c,11),(13,c,2),(13,c,16),(13,c,10),(13,c,13),(13,c,15),(13,c,3),(13,c,18),(13,c,14),(13,c,6),(13,c,1),(13,d,6),(13,d,9),(13,d,18),(13,d,12),(13,d,11),(13,d,0),(13,d,13),(13,d,2),(13,d,3),(13,d,14),(13,e,13),(13,e,19),(13,e,4),(13,e,15),(13,e,6),(13,e,12),(13,e,2),(13,e,17),(14,a,18),(14,a,16),(14,a,5),(14,a,7),(14,a,2),(14,a,1),(14,a,0),(14,a,11),(14,a,13),(14,a,8),(14,a,6),(14,a,9),(14,a,17),(14,b,0),(14,b,14),(14,b,3),(14,b,16),(14,b,19),(14,b,7),(14,b,4),(14,b,6),(14,b,18),(14,b,8),(14,c,10),(14,c,3),(14,c,16),(14,c,19),(14,c,2),(14,c,6),(14,c,8),(14,c,9),(14,d,8),(14,d,5),(14,d,6),(14,d,11),(14,d,12),(14,d,18),(14,d,7),(14,d,10),(14,d,1),(14,d,17),(14,d,14),(14,e,18),(14,e,4),(14,e,17),(14,e,6),(14,e,9),(14,e,10),(14,e,11),(14,e,14),(14,e,3),(15,a,13),(15,a,7),(15,a,16),(15,a,6),(15,a,19),(15,a,3),(15,a,18),(15,a,17),(15,a,0),(15,a,4),(15,b,12),(15,b,1),(15,b,9),(15,b,4),(15,b,0),(15,b,16),(15,b,2),(15,c,6),(15,c,4),(15,c,5),(15,c,11),(15,c,19),(15,c,9),(15,c,14),(15,c,16),(15,c,18),(15,c,13),(15,c,8),(15,c,2),(15,d,8),(15,d,5),(15,d,15),(15,d,12),(15,d,17),(15,d,11),(15,d,6),(15,d,0),(15,d,9),(15,d,19),(15,d,13),(15,e,16),(15,e,7),(15,e,8),(15,e,13),(15,e,10),(15,e,6),(16,a,1),(16,a,2),(16,a,9),(16,a,14),(16,a,0),(16,a,8),(16,a,17),(16,a,4),(16,a,16),(16,a,18),(16,b,2),(16,b,6),(16,b,1),(16,b,4),(16,b,0),(16,b,8),(16,b,14),(16,b,16),(16,b,3),(16,b,10),(16,b,17),(16,b,13),(16,c,10),(16,c,13),(16,c,12),(16,c,7),(16,c,17),(16,c,18),(16,c,3),(16,c,0),(16,c,9),(16,d,19),(16,d,2),(16,d,17),(16,d,15),(16,d,16),(16,d,14),(16,d,6),(16,d,13),(16,e,12),(16,e,19),(16,e,17),(16,e,15),(16,e,9),(16,e,1),(16,e,2),(17,a,17),(17,a,15),(17,a,8),(17,a,4),(17,a,16),(17,a,7),(17,b,2),(17,b,6),(17,b,11),(17,b,5),(17,b,10),(17,b,8),(17,b,1),(17,b,3),(17,b,19),(17,c,11),(17,c,16),(17,c,12),(17,c,5),(17,c,13),(17,c,18),(17,c,7),(17,c,10),(17,c,19),(17,c,2),(17,c,17),(17,c,14),(17,c,3),(17,d,14),(17,d,19),(17,d,4),(17,d,18),(17,d,7),(17,d,2),(17,d,1),(17,e,1),(17,e,19),(17,e,4),(17,e,14),(17,e,10),(17,e,3),(17,e,13),(17,e,6),(17,e,11),(17,e,0),(17,e,7),(17,e,2),(17,e,9),(18,a,4),(18,a,10),(18,a,19),(18,a,13),(18,a,5),(18,a,11),(18,a,6),(18,a,7),(18,a,2),(18,a,0),(18,a,15),(18,a,14),(18,a,17),(18,b,13),(18,b,16),(18,b,4),(18,b,10),(18,b,0),(18,b,14),(18,b,6),(18,b,1),(18,b,3),(18,b,9),(18,b,8),(18,b,18),(18,b,2),(18,b,17),(18,c,17),(18,c,2),(18,c,10),(18,c,3),(18,c,13),(18,c,14),(18,c,1),(18,c,12),(18,c,15),(18,c,5),(18,c,18),(18,c,6),(18,d,7),(18,d,19),(18,d,16),(18,d,4),(18,d,15),(18,d,6),(18,d,17),(18,d,3),(18,e,5),(18,e,6),(18,e,9),(18,e,15),(18,e,10),(18,e,13),(18,e,11),(18,e,7),(18,e,18),(18,e,1),(18,e,4),(18,e,17),(18,e,16),(19,a,17),(19,a,6),(19,a,8),(19,a,3),(19,a,16),(19,a,0),(19,a,9),(19,a,15),(19,a,14),(19,a,12),(19,a,11),(19,a,13),(19,a,2),(19,b,0),(19,b,3),(19,b,17),(19,b,9),(19,b,8),(19,b,14),(19,b,18),(19,b,19),(19,b,16),(19,b,5),(19,c,1),(19,c,7),(19,c,11),(19,c,6),(19,c,19),(19,c,14),(19,c,10),(19,c,12),(19,c,18),(19,c,4),(19,d,4),(19,d,19),(19,d,10),(19,d,1),(19,d,2),(19,d,18),(19,d,8),(19,d,9),(19,d,5),(19,d,0),(19,d,7),(19,d,6),(19,e,13),(19,e,14),(19,e,18),(19,e,9),(19,e,11),(19,e,1),(19,e,4),(19,e,10),(19,e,8),(19,e,6),(19,e,5),(19,e,3),(19,e,19)